An. Geg 24th, 2022

Laikomės saugaus ugdymo organizavimo principų:

  1. Mokiniai, Vyriausybės nustatyta tvarka, nepriklausomai nuo epideminės situacijos lygio, gali savanoriškai testuotis (kaupiniu, antigenų ar savikontrolės būdu).
  2. Neįgijusiems imuniteto darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.
  3. Rekomenduojame mokiniams nuo 12 metų bei mokytojams savanoriškai skiepytis.
  4. Pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas:
  • laikytis socialinės distancijos, klasių, grupių, srautų nesimaišymo;
  • vėdinti ir dezinfekuoti patalpas;
  • patalpose laikytis kaukių dėvėjimo rekomendacijų.

Kas atsitiks, jei mokinys suserga? Kaip ir kitų ligų atveju, praleistos pamokos yra pateisinamos. Jeigu būtų prognozuojama, jog gydymas užtruks daugiau nei mėnesį, gydytojų konsultacinė komisija galėtų svarstyti sprendimą dėl ugdymo namuose.  Jeigu mokinys privalomai izoliuojasi, jam turės būti užtikrinamas ugdymas  nuotoliniu būdu mokyklos nustatyta tvarka, bet ne ilgiau nei nustatytas izoliavimosi laikotarpis. Jei yra galimybė, mokinys gali būti nuotoliniu būdu pajungiamas prie kontaktiniu būdu vykstančio ugdymo (organizuojamas klasės hibridinis ugdymas).

Jeigu mokytojui tenka privalomai izoliuotis, mokiniams turės būti užtikrinamas nenutrūkstamas ugdymo procesas, progimnazijos vadovams priimant individualų sprendimą (atitinkama klasė ar klasės pereina į nuotolinį mokymą, paskiriamas pavaduojantis mokytojas, mokytojas prisijungia per nuotolį arba taikomi kiti galimi sprendimo būdai).

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai skelbiami čia >>>.

Progimnazijos nuotolinio ugdymo svetainė yra čia >>>. 

Progimnazijos ugdymo planas >>>, kur nurodytas kaip progimnazijoje organizuojamas ugdymas, mokinių atostogų datos, pamokų laikas, ugdomi dalykai, vertinimas ir kita su ugdymu susijusi svarbiausia informacija.

Šiuo metu mokykloje bus taikomi „geltono“ lygmens reikalavimai:

Pagalbos priemonių planas ir su jo įgyvendinimu susijusi informacija skelbiama ir bus nuolat atnaujinama rengiamoje svetainėje www.pagalbamokytis.lt. Dėl pagalbos priemonių taikymo mūsų progimnazijojeprašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui (pagalba) Neringą Čiukšienę (pagalba@antakalnio.lt, 8 659 00 783).

Progimnazijoje vykdysim Geros savijautos programą >>>.

Gero paukščio skrydžio!