Primename, kad su naujai priimtais mokiniais į Antakalnio progimnaziją yra pasirašomos elektroninės sutartys sistemoje, kur buvo ir pildytas prašymas dėl priėmimo. Su tėvais sutartys turi būti  pasirašytos iki rugpjūčio 31 d.

Elektronines sutartis galima pasirašyti naudojant  mobiliųjų parašą, SMART ID priemonę, lustinę kortelę ar USB laikmeną. Jeigu  nenaudojate nei vienos iš išvardytų priemonių, prašome jas įsigyti, nes dar yra laiko ir yra  galimybė įsidiegti jas ir tuomet pasirašyti el. sutartį. Jeigu vis dėl to  atsisakote įsigyti šias priemones,  tuomet su Jumis rugpjūčio mėnesį pasirašysime popierinį sutarties variantą. Prašome užpildykite šią formą, jeigu Jūs planuojate pasirašyti popierinį sutartie variantą:

https://forms.gle/hcsAyyymREy69iWN7

Jeigu sutartis sistemoje jau yra suformuota, tai ji abiejų pusių turi būti pasirašyta per 30 d. Jeigu ji nėra pasirašoma per nurodytą laiką, tokiu atveju iš sistemos yra šalinama (atkreipkite dėmesį kai kurių tėvų sutartys yra suformuotos, bet nepasirašytos)

Kai sutartis yra pasirašoma ji sistemoje būna užregistruojama automatiškai ir saugoma teisės aktų nustatytą terminą.

Su mūsų mokyklos buvusiais ketvirtokais, kurie automatiškai buvo priimti į penktą klasę, sutartys bus pasirašomos popierinės rugpjūčio mėnesio 30 dieną per klasių vadovų ir administracijos susitikimus.

close