Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vytauto Didžiojo universitetu, bei Socialinio ir emocinio ugdymo institutu
bendadarbiaudami su aštuonių Europos valstybių švietimo ekspertais, pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą „Mokymas būti: mokytojo profesinio augimo ir gerovės stiprinimas socialinio bei emocinio ugdymo srityje“.

Projekto tikslas – sukurti ir išbandyti naują internetinę mokytojų profesinės gerovės ir mokyklų stiprinimo programą, paremtą visų dalyvaujančiu šalių partnerių geriausia
praktika bei metodais. Bendradarbiaujant su mokyklomis ir mokytojais bus kuriamas, tobulinamas ir išbandomas kurso turinys ir tinkamos strategijos mokytojų profesinei gerovei stiprinti. Šio projekto rezultatai padės mokytojams stiprinti savo socialinius ir emociniu įgūdžius, prisidės prie mokytojų profesinio perdegimo prevencijos, bei stiprins mokyklos bendruomenes, kaip socialinio ir emocinio ugdymo lyderes.

Projektas orientuotas į psichosocialinių darbo aplinkos aspektų, profesinės gerovės ir darbo rezultatų sąsajas. Taip pirmiausia sprendžiant nacionalinius ir Europos švietimo klausimus, bei kuriant naujas veiksmingas mokytojų profesinio tobulėjimo strategijas. Projektas siekia prisidėti prie mokytojų darbo, mokymo ir mokymosi aplinkos bei švietimo kokybę gerinimo.

Projektas vykdomas nuo 2021 m. iki 2024 m.

2021 – tai pirmieji projekto metai, kai remiantis mokslu ir geriausia praktika kuriama naujoviška internetinė mokytojų profesinės gerovės stiprinimo programa. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. mokyklos ir mokytojai kviečiami aktyviai dalyvauti kuriant internetinę programą, ruoštis ją sėkmingai įgyvendinti. Sukurtos programos efektyvumas bus vertinimas,  2022m. rugsėjo mėn. išbandant šią programą 15 Lietuvos mokyklų.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ trečią pagrindinį veiksmą: Europos politikos priemonių eksperimentai.

KAS? Mokyklos, kuriose dirba ne mažiau kaip 15 mokytojų, kurie būtų suinteresuoti
ilgalaikiu, aktyviu dalyvavimu projekte
KĄ? Dalyvavimas mokslinių tyrimų projekte kuriant ir išbandant internetinę
programą, skirtą mokytojų profesinei gerovei gerinti, kuri padeda tobulinti
praktinius įgūdžius ir savitvardą.
KAIP? Pokalbiai, praktiniai užsiėmimai, tikslinės grupės susitikimai, tyrimo
klausimynai ir grįžtamojo ryšio diskusijos apie turinį bei medžiagą kūrimo
etapo metu ir baigtos programos išbandymas jūsų mokykloje.
KADA? 2021 m. rugsėjo mėn. – 2022 m. gegužės mėn.: aktyvus dalyvavimas kuriant
programą.
2022 m. rugsėjo mėn. – 2023 m. balandžio mėn.: sukurtos programos
išbandymas.

Jeigu turite daugiau klausimų arba norite gauti daugiau informacijos apie projektą, kreipkitės įprojektą koordinuojančius asmenis:

Dalią Navikienę
Direktoriaus pavaduotoja projektinei veiklai
+37068600108
Dalia.Navikiene@lvjc.lt
Joviltę Beržanskytę
Projektų koordinatorė
+37069987626
Jovilte.Berzanskyte@lvjc.lt

 

Prisegti failai:

close