PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2021-2022 m.m.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2021-09-01
Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.
Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:
I pusmetis 2021-09-01 – 2022-01-31
II pusmetis 2022-02-01 – 2022-06-09

Atostogos

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.
Vasaros atostogos 2022 m. birželio 10 d. (1-4 klasėms) ir 24 d. (5-8 klasėms) iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Pamokos trukmė 1-oje klasėje – 35 min.

Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas progimnazijos skelbimų lentoje bei interneto svetainėje nuo rugsėjo 1 d. Pirmasis skambutis skelbia pasirengimą pamokai: mokytojai ir mokiniai renkasi į klasę bei ruošiasi pamokai. Pamokos pradžią skelbia antrasis skambutis. Pamokos pabaigą skelbia dalyko mokytojas, laikantis pamokų bei pertraukų laiko.

Minimalus pamokų skaičius Pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per savaitę, kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 minutės:
Dalykai Val. skaičius

Dorinis ugdymas
(tikyba arba etika) 1
Lietuvių kalba 8
Matematika 4
Pasaulio pažinimas 2
Meninis ugdymas
(dailė ir technologijos, muzika, šokis ar teatras) 5
Fizinis ugdymas 3
Neformalus švietimas
Anglų kalba 1

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ VEIKLA

VDM grupės veikia nuo rugsėjo 10 d. iki ugdymo proceso pabaigos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokslo metams patvirtintus bendruosius ugdymo planus.
VDM pirmų klasių mokinių grupės komplektuojamos iš vienos klasės .
Grupė veiklą pradeda iškart po pamokų ir vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. VDM grupės darbo laikas: pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 13.00 val. iki 18.00 val., o penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis − nuo 13.00 val. iki 17.00 val.
VDM grupių veiklos uždaviniai:
namų darbų ruoša;
mokymosi spragų kompensavimas (dalykų konsultacijos po pamokų);
individualių neformaliojo ugdymo poreikių tenkinimas;
bendrųjų gebėjimų bei kompetencijų ugdymas (mokymas mokytis);
sveikos gyvensenos ugdymas;
socialinė priežiūra;
laisvalaikio, socialinių ir pilietinių veiklų organizavimas.

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Visiems mokiniams, kurie nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, skiriami nemokami pietūs mokykloje, nevertinant pajamų..
Dėl nemokamų pietų pirmokui-antrokui prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą teikti nereikia.

Pirmoko priemonių mokyklai sąrašas

Kokybiško popieriaus sąsiuviniai:
matematikai (dideliais langeliais) ir lietuvių kalbai (pirmokams, jie didesni – 18 mm) – po 5 vnt.
Aplankalai sąsiuviniams, vadovėliams.
Plunksninis rašiklis – 2 vnt., mėlynos spalvos kapsulės.
Žalias rašiklis.
Paprastas pieštukas, drožtukas, trintukas, 30 cm liniuotė.
Pieštukinė (penalas).
Spalvoti pieštukai, kreidelės, akvarelė, guašas, indelis vandeniui, paletė.
Teptukai (du rinkiniai: akvarelei ir guašui).
Piešimo popieriaus lapai (A3 ir A4 formato akvarelei ir piešimui),
spalvotas popierius, kartonas.
Klijai (pieštukiniai).
Plastilinas su lentele.
Flomasteriai.
Žirklės (bukais galais).
Sportinė apranga.
Sportinė avalynė (fiziniam ugdymui).
Šokiams – šokių bateliai (češkės), sijonai mergaitėms.
Vienkartinės nosinaitės.

Verta pagalvoti apie išmanųjį  prietaisą mokiniui – nešiojamą kompiuterį ar  planšetinį  kompiuterį, kur būtų įdiegta vaiko apsaugos ir saugaus turinio valdymo internete programa, kaip pavyzdžiui, „Google Family Link“. Jei turite galimybę, verta įrenginį apdrausti.   Įrenginį būtų galima  naudoti namuose esant  nuotoliniam ugdymui ar mokykloje, pamokų metu, kai tai leidžia mokytojai.

Kuprinė pirmokui. Kaip išsirinkti ?

Labai svarbu, kad kuprinė būtų kokybiška ir ,,draugiška“ vaiko sveikatai, nepakenktų besiformuojančiam stuburui, nesudarytų sąlygų atsirasti laikysenos sutrikimams. Ji turi būti būtent mokyklinė, o ne sportinė ar turistinė, t. y. turi atitikti mokyklinei kuprinei keliamus reikalavimus, išdėstytus Lietuvos higienos normoje HN 41:2003 „Mokyklinės prekės” (Žin., 2003, Nr.94-4261; 2004, Nr.179-6637).

Kokie gi tie reikalavimai?

Mokyklinių kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti atšvaitai.
Mokyklinės kuprinės turi būti gaminamos su diržais ir rankenėle.
Diržų ilgis turi būti reguliuojamas ( ilgis parenkamas pagal tai, kokius drabužius vaikas dėvi; svarbiausia – teisinga kuprinės padėtis ant nugaros).
Diržų plotis turi būti ne siauresnis kaip 3,5 cm.
Tuščių mokyklinių kuprinių svoris turi būti: pradinių klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 700 g, vyresniųjų klasių moksleiviams – ne daugiau kaip 1000 g.
Su dviem skyriais arba vienas skyrius su kišene. (Kai labai daug skyrių – pirmokui sunkiau palaikyti tvarką ir susirasti daiktus).
Tekstilės medžiaga turi būti atspari trinčiai, nepraleisti drėgmės.
Be privalomųjų reikalavimų, derėtų atkreipti dėmesį į tai, jog saugi kuprinės nugarėlė yra standi ir paminkštinta, su orui laidžiomis dalimis (kad nespaustų nugaros) , tuščia išlaiko savo formą, siūlės kokybiškos, audinys lengvai prižiūrimas, diržai paminkštinti.
Jei norėtųsi kuprinės su pakietintu dugnu, kojelėmis, ratukais ir ištraukiamomis rankenomis, žinotina, kad dažniausiai jos nėra tinkamos pradinukams, nes net tuščios sveria daugiau nei 1200 g.

Specialistai pataria:
Optimalus pilnos kuprinės svoris turėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. moksleivio kūno masės.
Didžiausias pilnos kuprinės svoris neturi viršyti 15 proc. moksleivio kūno masės. Tai kritinė riba.
Visada užsidėkite diržus ant abiejų pečių. Diržai turi būti nei per daug suveržti, nei per daug laisvi.
Nešamos kuprinės apačia neturi būti žemiau juosmens.
Sunkiausius daiktus dėkite į tą kuprinės dalį, kuri yra arčiausiai nugaros.
Tvarkingai sudėkite daiktus, kad jie neslidinėtų po kuprinės vidų.
Kasdien peržiūrėkite kuprinės turinį ir susidėkite tik tai dienai reikalingus daiktus.
Kuprinę rinkitės kartu su būsimu pirmoku; galėsite kartu pasitarti, pamatuoti. Tai paskatins vaiką būti atsakingu ir tinkamai prižiūrėti savo vieną svarbiausių mokyklinių atributų.

Parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Miškinienė.

Prisegti failai: