ŠVENTĖJE DALYVAUJA VILNIAUS ANTAKALNIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ANSAMBLIS

      2021-06-23 Lietuva minės 1941 m. Tautos (Birželio) sukilimo 80-ąsias metines. 

Šio, sovietmetyje visaip menkinto, tačiau itin reikšmingo istorinio įvykio paminėjimas lygiai taip pat svarbus, kaip Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Gedulo ir vilties bei Lietuvos kariuomenės dienos minėjimai. Nors ir trumpam iškovota laisvė yra ir visada liks LAISVĖ!

Po metus (1940-1941) trukusios žiaurios bolševikinės okupacijos mūsų  tautos sūnūs ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamą okupantą ir nors kelioms dienoms (1941 m. birželio 22-28) atstatyti Lietuvos valstybingumą ir nepriklausomybę.

Su dėkingumu pažymime, jog nuo pat 2015 metų, kuomet pirmą kartą grupė motociklininkų   iš  Kauno, sukilimo lopšio, į Vilnių atvežė simbolinę sukilimo ugnį. Birželio 23-iosios renginiuose kasmet dalyvauja vis daugiau ir daugiau žmonių.

      KVIEČIAME visus laisvę mylinčius Lietuvos žmones 2021-06-23 (trečiadienį) atvykti į Nepriklausomybės aikštę (šalia LR Seimo rūmų) Vilniuje ir dalyvauti istorinės atminties renginyje, skirtame paminėti šiai sukakčiai.            

      Iškilmingo minėjimo pradžia 16.00 val.       

Pagal renginio scenarijų, patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies merginų ir vyrų – Lietuvos baikerių PAGERBIMO KOLONA 15.00 val. iš Nepriklausomybės aikštės pajudės Gedimino prospektu, kur šventės organizatorių numatytose vietose padės gėles bei uždegs atminimo žvakeles ir atlikę pagerbimo ritualą grįš į aikštę.

Atkartodami 1941-06-23 įvykių seką, 16.00 val., aidint kariuomenės orkestro atliekamam himnui, Nepriklausomybės aikštėje pakelsime vėliavas ir pagerbsime 1941m. Birželio sukilimo dalyvius. Išklausysime garbių svečių šiai sukakčiai skirtus pasisakymus, Krašto apsaugos ministerijos reprezentacinio orkestro ir Antakalnio progimnazijos moksleivių koncertą. Visiems minėjimo dalyviams bus įteikti padėkos raštai su renginiui skirta simbolika, ženkliukai bei kiti suvenyrai.   Lauksime Jūsų!

Renginio metu būtina laikytis visų su pandemija susijusių nurodymų bei reikalavimų!

      Šių metų minėjimo tema – LIETUVA 1941 m. BIRŽELIO SUKILIMO UGNYJE.

Minėjimo iniciatorius LLKS valdybos ir Antakalnio progimnazijos bendruomenės narys Kęstutis Balčiūnas.         

      Informacija  tel. 8 699 34 880

Prisegti failai: