Šį rytą, mes mokyklos vadovai, džiaugiamės galėję pradėti susitikimu su mokslo metų eigoje atvykusiais mokytis į mūsų progimnaziją 1- 8 klasių mokiniais. Susitikimu metu išgirdome jų mintis apie mūsų mokyklą bei bendruomenę, sužinojome ką reiškia būtų naujoku, kokios pagalbos jie sulaukę. Ypač jautrūs mokinių vertinimas buvo dėl mokytojų bei mokinių santykio. Kiek suaugę esame paprasti žmonės, gebantys išgirsti vaikų  balsą.

Pasitarę su mokytojais, švelnėjant karantinui,  šiandieną visas mokyklos klases (išskyrus tas, kurios izoliuojasi) pakvietėme praleisti netradiciniu būdu – sutikti gyvai lauko klasėse visame mieste bei praleisti laiką būnant kartu, kalbantis apie gyvenimą, džiaugiantis vaikyste. Didžiuojuosi mokytojais, kurie patys pasiūlė tokį susitikimo būdą bei šiandiena pamokys ne tik naujų žinių ar gebėjimų, bet ir suras laiko paprastiems pokalbiams apie vaiko pasaulį. Išgirsti vaiką yra taip pat menas. Suaugę turi gebėti suprasti vaikus ir surasti laiko jų pasauliui suvokti. Viliuosi ši diena bus gyva paprastumu, bendryste bei papuoš tiek vaikų, tiek pedagogų pasaulius įvairiomis jausmų spalvomis!

Nuoširdūs sveikinimai visiems Vilniaus Antakalnio progimnazijos, Vilniaus, Lietuvos ir pasaulio vaikams! Linkiu, kad suaugę visada Jūs girdėtų bei gerbtų Jus!

Direktorius Tomas Jankūnas

…aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas… aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu… kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba… aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą… niekam nevalia manęs mušti… visi vaikai yra svarbūs… aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju… aš turiu teisę žaisti…

Mažo žmogaus didelės teisės, pareigos, norai… Mažo žmogaus didelis pasaulis…