Prieš 30 metų Lietuva buvo visai kitokia, negu mes dabar ją matome. Ji buvo nelaisva. Mes troškom laisvės, norėjome ją atsikovoti, Laisvė buvo didžiausia svajonė, kokią tik galėjo turėti to meto lietuvis. Mes susikibome už rankų norėdami apsaugoti savo Tėvynę, be ginklų, pasiryžę viskam  žengėme pirmyn. Negalėjome numarinti savo vilties, juk turėjo būti išeitis… Mes žengėme prieš tankus nebijodami nieko. Ir galiausiai mes atkovojome laisvę, mes vėl laisvi! Šiuo metu žmonės gimsta laisvi, gyvena laisvi. Mes visa širdimi dėkingi tiems, kurie kovojo dėl Lietuvos laisvės –  jų dėka mes dabar esame laisvi. Neužmirštuolė simbolizuoja amžiną pagarbą ir padėką visiems 1991 m. Sausio 13-osios gynėjams, kurie žuvo dėl Lietuvos laisvės…

Per šios dienos pamokas mes daug sužinojome apie sausio 13-ąją –  Laisvės gynėjų dieną, apie tuos,  kurie paaukojo gyvybes dėl Lietuvos laisvės ir kurių dėka mes dabar galime gyvent laisvai, nepriklausomai, galime kalbėti savo kalba. Anksčiau nesusimąstydavau apie tai, kaip gera gyventi laisvėje, o šiandien mūsų nuostabūs mokytojai man priminė apie tai, kaip gera augti laisvoje šalyje. Mylėkime Lietuvą.

SOFIJA LINGYTĖ (5a klasės mokinė)

Prisegti failai: