Sausio 4 d. (pirmadienis) skelbiama neformaliojo ugdymo diena.

Šią dieną 1-4 klasių mokiniai su klasių vadovais susitinka 10 val. Susitikimo nuoroda matoma mokyklos svetainėje, nuotolinių pamokų tvarkaraštyje (https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/pagrindinis-puslapis/nuotolin%C4%97s-pamokos?authuser=0 ), taip pat mokiniai kvietimą gaus iš savo klasės vadovo.  

Susitikimo metu mokiniai bus supažindinami su nuotolinio mokymosi tvarka.

Primename, kad mokiniams svarbu pasirūpinti patogia darbo vieta, sudaryti ir laikytis dienotvarkės bei nustatytų pagrindinių vaizdo pamokų taisyklių.

Daugiau patarimų, padedančių sėkmingai įsitraukti į mokymosi procesą, rasite mūsų nuotolinio ugdymo svetainėje. Viliamės, kad tai Jums bus naudinga!

Linkime įdomių, kūrybiškų ir darbingų pamokų. Saugokime vieni kitus ir drauge atraskime nuotolinį mokymosi būdą.


SAUSIO 4 IR 5 DIENOMIS VEIKS KARŠTOJI PAGALBOS LINIJA!

Informuojame, kad 1-4 klasių mokiniai, kuriems nepavyksta prisijungti prie nuotolinių pamokų ar reikia kitos pagalbos dėl nuotolinio ugdymo, gali kreiptis į Progimnazijos Karštosios (labai karštos) linijos pagalbos specialistus.

Karštoji pagalbos linija veiks SAUSIO 4 D. (pirmadienis) nuo 09:00 iki 11:00 ir SAUSIO 5 D. (antradienis) nuo 07:50 iki 10:00. 

Jūsų klausimų laukia:

Tomas – 8 659 00 712  – https://meet.google.com/nbq-rumx-cxd 

Eglė – 8 645 18 343 – https://meet.google.com/fnn-orqj-rxh 

Greta  – https://meet.google.com/mse-cxwq-rqv 

Dėl techninės įrangos (pvz., planšečių gavimo) kreipkitės elektroniniu paštu ukis@antakalnio.lt


REKOMENDACIJOS MOKINIAMS DARBUI NUOTOLINIU BŪDU 

Nuotolinis mokymas – tai savarankiškas mokymosi būdas.  Čia yra labai svarbūs Jūsų įgūdžiai ir gebėjimai mokytis, pasižymėti iškilusius klausimus ir  dalyvauti susitikimuose su mokytojais. Todėl mes rekomenduojame:

 1. Susidaryti savo dienos darbotvarkę:
 • numatykite, kuriuo laiku dirbsite su vadovėliu ir mokysitės teoriją, laiku atlikite užduotis ir atsiskaitykite mokytojo nurodytose virtualiose aplinkose;
 • skirkite laiką, kada dirbsite prie kompiuterio ir atliksite užduotis elektroninėje erdvėje;
 • dalyvauti nuotolinėse pamokose pagal įprastą pamokų tvarkaraštį per  Google Meet programą (mokytojai dalį pamokų gali vesti nekontaktiniu būdu, skirdami užduotis Google Classroom el. aplinkoje ir pan., o apie tai jie jus informuos pamokų metu).
 1. Dirbkite kiekvieną dieną nuosekliai, laikykitės mokytojų paskirtų terminų. Nepalikite visų užduočių vienai dienai.
 2. Pagrindinis užduočių skyrimo ir bendravimo su mokytojais būdas yra Tamo dienynas. Jame mokytojai Jums nurodys, ką turite išmokti, ką reikia atlikti, taip pat bus nurodyti prisijungimų kodai prie kitų elektroninių platformų. Nauja medžiaga bei naujos užduotys bus skiriamos pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, pamokų metu stenkitės išsiaiškinti neaiškius dalykus, klausimus, temas ir pan.
 3. Mokytojai  dirbs su šia virtuali mokymosi aplinka Google Classroom, taip pat  EMA, EDUKA skaitmeninėmis priemonėmis ir kt.
 4. Kartą per savaitę vyks įprastas susitikimas – klasės valandėlė, kurios metu bendrausite ir bendradarbiausite su bendramoksliais, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais.
 5. Neformalusis ugdymas taip pat vyks nuotoliniu būdu per Google Meet programą (būrelių mokytojai dalį užsiėmimų gali vesti nekontaktiniu būdu skirdami užduotis Google Classroom el. aplinkoje ir pan., o apie tai jie jus informuos užsiėmimų  metu).
 6. Jūsų atliekami darbai bus vertinami, todėl visas užduotis atlikite laiku.
 7. Gautą mokymosi medžiagą panaudokite tikslingai, jos neplatinkite (draudžiama platinti vaizdo konferencijų įrašus). Jūs atsakote už savo veiksmus.
 8. Saugiai ir atsakingai naudokitės elektronine aplinka.

Išnaudokite laiką skaitydami knygas, kurias galite skaityti Jums  tinkamu būdu, o mokymosi bei savo išgyvenimus fiksuokite rašydami dienoraštį, rūpinkitės savo sveikata.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje, kurią nuolat atnaujiname: 

https://sites.google.com/antakalnio.lt/nuotolinis/.

Prisegti failai: