Pr. Rgs 20th, 2021

Šiais mokslo metais, nepaisant sudėtingų ugdymo sąlygų, technologijų mokytojos ekspertės Edita Skupienė ir Dolita Luotienė kartu su 5b, 5d ir 7c klasių mokiniais atstovauja mūsų progimnaziją dalyvaudamos Nacionalinės Švietimo Agentūros vykdomame projekte „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“. Šiame projekte progimnazijos komanda vykdo pavyzdžių kūrimą technologijų dalyko individualios mokinių pasiekimų stebėsenos sistemos vystymo ir instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui: mokiniai kuria nuostabius darbus, o mokytojos – vertinimo įrankius, kuriuos, beje, dar aprobuoja bei aprašo. Pastebėti vaiko pažangą pasiruošimo veiklai, jos savarankiško ir kokybiško atlikimo bei įsivertinimo pagal kriterijus etapuose ir sukurti jos įvertinimui tinkančius įrankius nėra lengvas darbas, tačiau jis yra labai svarbus. Greitai vertinimas technologijų dalyke dar labiau atitrūks nuo pasenusių stereotipinių ,,gražu“ ir ,,negražu“ sąvokų ir bus nukreiptas į visuminį vertinimą bei įsivertinimą, kurio tikslas- padėti mokiniams sąmoningai ir tikslingai siekti geresnių ugdymosi rezultatų!

Technologijų mokytoja Edita Skupienė