Pr. Rgs 20th, 2021

Vieną ankstyvą rudens rytą visa klasė susitikome Vilniaus geležinkelio stotyje. Mūsų laukė klasės vadovė ir paslaptinga kelionė į Kaišiadoris. Pasveikinę klasės vadovę su Mokytojo diena, pradėjome džiaugtis kelione. Klasė buvo padalinta į komandas ir turėjo atlikti joms skirtas užduotis. Atlikdami linksmas, komandines užduotis privažiavome Žąslių miestelį ir jau po kelių minučių atsidūrėme Kaišiadorių geležinkelio stotyje. Išlipus iš traukinio akį iš karto patraukė senovinis Kaišiadorių vandens bokštas.

Vėliau aplankėme Kaišiadorių parapinę bažnyčią. Ten mus pasitiko sesuo vienuolė. Ji mus palydėjo į bažnyčios vidų, kur mūsų laukė bažnyčios Klebonas. Jis mums papasakojo bažnyčios istoriją, apie Vyskupą Teofilių Matulionį, jo išgyvenimus, kaip jis gynė tiesą, kuria tikėjo. Vėliau, po pietų vėl gavome linksmų užduočių. Jas turėjome atlikti kuo greičiau, nes laukė kelionė atgal į Vilnių. Pasigardžiavę karštu šokoladu, traukiniu „lėkėme“ atgal į savo mylimą miestą.

Smagu keliauti su visa klase kartu !

Lukas R., 6b kl.