Pr. Rgs 20th, 2021

Spalio 6 d. su klase  ėjome į Antakalnio kapines. Dalyvavome paminklo atidengime partizanų vadui Adolfui Ramanauskui- Vanagui. Klausydamiesi įkvepiančių žodžių apie A. Ramanauską- Vanagą sužinojome  daug istorinių faktų ir tai, kad jis buvo mokytojas. Su visais susirinkusiais pagerbėme jį tylos minute, sugiedojome LR himną ir ceremonijos vedančiojo paraginti, kiekvienas mintyse ištarėme  „Aš esu Vanagas“. Turime nepamirštamą istorinį pavyzdį, kaip begalinė meilė tėvynei iki paskutinės gyvenimo akimirkos vertė kovoti už Lietuvą ir jos laisvę.

Saulė, 8a kl.