Karantino režimo laikotarpiu profilaktiniai sveikatos patikrinimai buvo sustabdyti bei nevykdomi, todėl visiems yra numatytas trijų mėnesių laikotarpis pasitikrinti sveikatą po to, kai karantinas bus atšauktas.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020 m. birželio 17 d. karantinas Lietuvoje atšauktas. Taigi visi mokiniai bei darbuotojai, kurių ,,Mokinio sveikatos pažymėjimas“ arba Sveikatos knygelės galiojimo terminas jau pasibaigęs (t.y. praėjo daugiau kaip mėnuo nuo paskutinės profilaktinės sveikatos patikros), sveikatą turi pasitikrinti per 3 mėnesius (mokiniai, ne vėliau, kaip iki 2020 m. rugsėjo 17 d.)*.

Tiek mokiniai, tiek darbuotojai profilaktiškai sveikatą turi tikrintis kasmet.

Mokinių sveikatos pažymos yra elektroninės, jei tėvai pageidauja, gali pateikti atspausdintas sveikatos pažymos).

Vilniaus Antakalnio progimnazijos darbuotojai nemokamai (už profilaktinį, kasmetinį sveikatos patikrinimą moka mokykla, jai skirtomis savivaldybės lėšomis) sveikatą tikrinasi Centro poliklinikoje Darbo medicinos klinikoje, Vytenio g. 59 Vilniuje. Daugiau informacijos http://www.pylimas.lt/paslaugos/profilaktiniai-sveikatos-tikrinimai/.

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 ,,Dėl Asmens Sveikatos Priežiūros Paslaugų Teikimo Organizavimo Paskelbus Karantiną Lietuvos Respublikos Teritorijoje“  pakeitimo (2020 m. gegužės 14 d. nr. V-1159, Vilnius) 1.3.6.1, 1.3.6.2 Ir 1.3.7 punktais.


Mokinio kasmetinis sveikatos profilaktinis patikrinimas

Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas tiek pas šeimos gydytoją, tiek pas gydytoją odontologą yra nemokamas. Patikrinimai apmokami Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Duomenys, susiję su moksleivio sveikatos pažymėjimu, tvarkomi elektroniniu būdu ir yra automatiškai perduodami į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą.

E.sveikata (www.esveikata.lt) portale tėvai/globėjai gali peržiūrėti/išsaugoti/atspausdinti savo vaiko „elektroninį” sveikatos pažymėjimą (forma F027-1/a), nes nuo 2018 m. birželio 1 d. sveikatos pažymėjimai neišduodami, o tvarkomi elektroniniu būdu (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

https://www.esveikata.lt/

Prisegti failai:

close