2020 – 06 – 23 Lietuva minės 1941 m. Tautos ( Birželio) sukilimo 79-ąsias metines.

Šis, daugelį metų visomis priemonėmis tiek raudonojo okupanto, tiek jiems pataikaujančių prisitaikėlių gramzdintas į užmarštį mūsų tautai nepaprastai svarbus istorinis įvykis kasmet tampa populiaresnis ir savo iškilminga dvasia nenusileidžia Gedulo ir Vilties, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios bei Lietuvos Kariuomenės dienos minėjimams.

Po metus (1940-1941) trukusios pačios žiauriausios bolševikinės okupacijos, mūsų  tautos sūnūs ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamą okupantą ir nors trumpam (1941.06.22-28) atstatyti Lietuvos valstybingumą bei dėl savų politikų ir aukščiausių kariuomenės vadų kaltės prarastą nepriklausomybę.

Su dėkingumu pažymime, jog nuo pat 2015 metų, kuomet pirmą kartą grupė motociklininkų iš Kauno, sukilimo lopšio, į Vilnių atvežė simbolinę sukilimo ugnį, Birželio 23- iosios renginiuose kasmet vis gausiau dalyvauja ir Lietuvos Baikerių kongreso atstovai.

        KVIEČIAME visus laisvę mylinčius Lietuvos žmones 2020-06-23 (antradienis) atvykti į Nepriklausomybės aikštę (šalia LR Seimo rūmų) Vilniuje ir dalyvauti istorinės atminties renginyje, skirtame paminėti šiai garbingai sukakčiai. 

        Iškilmingo minėjimo pradžia 16.00 val.        Motociklininkų palydėtuvės 15.00 val.

         Sutinkamai su renginio scenarijumi, patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies merginų ir vyrų – Lietuvos baikerių PAGERBIMO KOLONA 15.00 val. iš Nepriklausomybės aikštės pajudės Gedimino prospektu, kur šventės organizatorių numatytose vietose padės gėles bei uždegs atminimo žvakeles ir atlikę pagerbimo ritualą, grįš į aikštę.

PAGERBIMO KOLONOS sustojimo vietos: 1. Paminklas Lietuvos tremtiniams ir politiniams kaliniams Gedimino pr., šalia Genocido aukų muziejaus. 2. Šimtmečio ratas Lukiškių aikštėje.  3. Jono Noreikos – Generolo Vėtros paminklas T. Vrublevskio g.

Atkartodami 1941-06-23 įvykių seką, 16.00 val., aidint VRM orkestro atliekamam himnui, Nepriklausomybės aikštėje pakelsime vėliavas ir pagerbsime 1941m. Birželio sukilimo dalyvius. Išklausysime garbių svečių šiai sukakčiai skirtus pasisakymus, trumpą Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio orkestro koncertą. Visiems minėjimo dalyviams bus įteikti padėkos raštai su renginiui skirta simbolika bei kiti suvenyrai. Vaišinsimės kareiviška koše, arbata ir saldumynais.

        Renginio tema – 1941m. Birželio sukilimo mūšiai Vilniaus mieste.

Lauksime Jūsų!

Minėjimo iniciatorius, LLKS valdybos narys Kęstutis Balčiūnas.  Informacija  tel. 8699 34880

Prisegti failai:

close