Pr. Rgs 20th, 2021

Dar neprasidėjus naujiems mokslo metams mūsų progimnazijos technologijų ir pradinių klasių mokytojai teikė paraišką dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro organizuojamame projekte ,,Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“. Progimnazija buvo atrinkta tapti pilotine, vertinimo įrankius išbandančia, mokykla. Viena iš projekto veiklų yra surinkti reikiamą informaciją apie mokinių menų (dailės ir muzikos) ir technologijų pasiekimus pradinio ir pagrindinio ugdymo koncentruose (4, 6 ir 8 klasėse) ir išsiaiškinti, kaip gerinti ugdymo kokybę mokyklose tikslingai ir efektyviai naudojantis projekte parengtais vertinimo įrankiais, kad įvertinimai būtų grindžiami mokinių pasiekimų įrodymais ir vis dažniau naudojami formuojamajam vertinimui, diagnozavimui ir kokybiškam grįžtamajam ryšiui.

Mokytojų komandos nariai tarpusavyje bendradarbiaudami mokysis tikslingai ir efektyviai pasinaudoti projekte sukurtų vertinimo įrankių ir atlikto tiriamojo vertinimo rezultatais ugdymo kokybei gerinti, veiksmingam formuojamajam pasiekimų vertinimui ugdymo procese, taip pat mokinių individualios pažangos stebėsenai. Projekto kuratorius – direktorius, Tomas Jnakūnas. Veiklų koordinatorius ir kontaktinis asmuo – technologijų mokytoja ekspertė Edita Skupienė. Projekto komanda – pradinių mokytojos Molda Šidlauskienė ir Jolita Damkauskienė, technologijų mokytojai Egidijus Lukaševičius ir Dolita Luotienė. Technologijų pasiekimų vertinimo įrankių išbandymui pasirinkome po dvi ketvirtas, šeštas ir aštuntas klases.

Preliminarus tiriamojo vertinimo etapų grafikas:

  • 2019 m. IV ketv. Tiriamasis ugdymo situacijos ir pasiekimų vertinimas.
  • 2020 m. I–II ketv. Tiriamasis praktinės veiklos pasiekimų vertinimas
  • 2020 m. I–III ketv. Rezultatų analizė, išvados ir rekomendacijos.

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/patvirtintos_priemones/svietimo-vertinimo-ir-stebesenos-sistemu-sukurimas-1

Prisegti failai: