Pr. Rgs 20th, 2021

Balandžio 18 d. ir 21 d. 4c, 4e klasių mokiniai  dalyvauja TIMSS tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrime, kuris atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių.. Mokiniai atliks testą, kurį sudaro dvi dalys, skirtos mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimams tikrinti. Tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų tendencijas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Linkime sėkmės tarptautiniame tyrime!