Bendrai apie kompetencijas

 Socialinė kompetencija

Socialinė kompetencija – elgesys ir jo formos, kurias vaikas turi būti įvaldęs, kad galėtų dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių kontekstų, reikalavimų (mokykla, šeima, visuomenė), efektyviai ir konstruktyviai spręsti konfliktus.

Socialinės kompetencijos ugdymas grindžiamas šiomis vertybinėmis nuostatomis:

  • tikėti ir pasitikėti savimi ir kitais, būti optimistui ir tikėti sėkme;
  • būti atviram;
  • pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, pomėgius, rūpintis kitais;
  • konstruktyviai spręsti konfliktus, siekti dialogo, tarpusavio supratimo;
  • siekti būti bendruomenės (klasės, mokyklos) nariu;
  • siekti aukštesnių rezultatų ir asmeninės pažangos;
  • kūrybiškai mąstyti (gebėti kurti ir plėtoti naujas ir vertingas idėjas, konstruktyviai ir nestandartiškai mąstyti, ieškoti ir surasti naujų, dar nežinomų problemos sprendimo būdų);
  • atsakingai priimti sprendimus.

Socialinės kompetencijos vertinimas

Pirmieji žingsniai Einama teisinga kryptimi Jau arti tikslo Įgyjama kompetencija Tobulėjama
Padedamas aiškinasi savo žodžių ir veiksmų poveikį kitiems. Įvertina savo žodžių ir veiksmų poveikį kitiems. Pripažįsta kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus. Gerbia kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus. Skatina kitus būti tolerantiškais ir empatiškais.
Priminus laikosi elgesio taisyklių. Nori bendrauti, padedamas bando spręsti konfliktus. Laikosi elgesio taisyklių ir stengiasi atlikti pareigas. Kartais pozityviai bendrauja, stengiasi spręsti konfliktus. Pripažįsta kitų teises, atlieka pareigas. Dažniausiai bendrauja pozityviai, sprendžia konfliktus. Gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas. Pozityviai bendrauja, valdo konfliktus. Teisėtai gina savo ir kitų teises, padeda kitiems spręsti ir valdyti konfliktus.
Padedamas ieško pagalbos ir stengiasi padėti kitiems. Padrąsintas ieško pagalbos, padeda kitiems. Ieško pagalbos, stengiasi deramai ją priimti, padeda kitiems. Kryptingai ieško pagalbos ir deramai ją priima, noriai padeda kitiems. Inicijuoja pagalbą kitiems, dalyvauja savanoriškoje veikloje.
Atlieka nurodytą veiklą siekdamas bendrų tikslų. Paskatintas dirba grupėje. Skatinamas veikia siekdamas bendrų tikslų. Noriai dirba pasirinktoje grupėje. Veikia siekdamas bendrų tikslų. Dirba skirtingose grupėse. Atsakingai veikia siekdamas tikslų. Veiksmingai dirba skirtingose grupėse. Konstruktyviai bendradarbiauja, imasi lyderio vaidmens.
Žino, kas vyksta bendruomenėje, kartais atlieka nurodytas veiklas. Paskatintas dalyvauja priimant sprendimus ir atlieka nurodytas veiklas bendruomenėje. Dalyvauja priimant sprendimus ir įgyvendinant veiklas bendruomenėje. Inicijuoja sprendimus, planuoja ir įgyvendina įvairias veiklas bendruomenėje. Kartu su suaugusiaisiais priima bendrus sprendimus, kaip pagerinti bendruomenės gyvenimą, ir juos įgyvendina.

Prisegti failai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *