Mokiniai ir klasės

2013-2018 m.m. mokosi mokinių:

2012-09-01 dienai – 782;
2013-09-01 dienai – 799;
2014-09-01 dienai – 822;
2015-09-01 dienai – 842;
2016-09-01 dienai – 899;
2017-09-01 dienai – 1016.


Klasių auklėtojai 2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Auklėtojos vardas, pavardė Klasė
1. Rita Norkaitienė 1a
2. Regina Aršvilaitė 1b
3. Lina Kumžienė 1c
4. Ginta Azguridienė 1d
5. Ana Daunoravičienė 1e
6. Ilona Lutcienė 1f
7. Valentija Šalavėjienė 1g
8. Irena Butkevičienė 2a
9. Milda Šidlauskienė 2b
10. Nijolė Semionovienė 2c
11. Jolita Damkauskienė 2d
12. Gintarė Dzindzalietienė 2f
13. Zita Petravičienė 2e
14. Birutė Mandrikova 3a
15. Stefa Vengalienė 3b
16. Violeta Jonaitytė 3c
17. Andra Ramanauskienė 3d
18. Olga Panko 3e
19. Dalia Valaikienė 4a
20. Jolanta Sabaliauskienė 4b
21. Žydrūnė Butrimienė 4c
22. Jurga Padūmytė  Matuliauskienė 4d
23. Rasa Strazdienė 4e
24. Jūratė Gadeikienė 5a
25. Tadeuš Romanovski 5b
26. Danutė Šapalienė 5c
27. Virginija Oliškevičienė 5d
28. Žana Bortkevič 5e
29. Renata Vasiliauskienė 6a
30. Laima Gaidienė 6b
31. Ingrida Byraitė Pekorienė 6c
32. Rita Šarmavičienė 6d
33. Lijana Zorubienė 6e
34. Nijolė Gaidienė 7a
35. Vilma Zokienė /

Rasa Malikėnienė

7b
36. Asta Stelnionytė 7c
37. Daiva Varkalienė 7d
38. Akvilė Kazlauskienė 7e
39. Audronė Buzienė 8a
40. Loreta Pilat 8b
41. Asta Kamarauskienė 8c
42. Sabina Adomavičienė 8d

 


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow