Mokiniai ir klasės

2013-2020 m.m. mokosi puikių mokinių:

2012-09-01 dienai – 782;
2013-09-01 dienai – 799;
2014-09-01 dienai – 822;
2015-09-01 dienai – 842;
2016-09-01 dienai – 899;
2017-09-01 dienai – 1016;
2018-09-01 dienai – 1057;
2019-09-01 dienai – 1083.


Rūpestingi klasių vadovai 2019-2020 m.m.

Dalykas Vardas Pavardė Auklėjamoji klasė
Pradinis ugdymas Kumžienė Lina 1a
Pradinis ugdymas Ramanauskienė Andra 1b
Pradinis ugdymas Jonaitytė Violeta 1c
Pradinis ugdymas Makarevičienė Rasa 1d
Pradinis ugdymas Panko Olga 1e
Pradinis ugdymas Valaikienė Dalia 2a
Pradinis ugdymas Sabaliauskienė Jolanta 2b
Pradinis ugdymas Butrimienė Žydrūne 2c
Pradinis ugdymas Padūmytė Matuliauskienė Jurga 2d
Pradinis ugdymas Strazdienė Rasa 2e
Pradinis ugdymas Norkaitienė Rita 3a
Pradinis ugdymas Aršvilaitė Regina 3b
Pradinis ugdymas Semionovaitė Alina 3c
Pradinis ugdymas Azguridienė Ginta 3d
Pradinis ugdymas Daunoravičienė Ana 3e
Pradinis ugdymas Krečiūtė Violeta 3f
Pradinis ugdymas Mandrikova Birutė (nuo 2020-02-24) 3g
Pradinis ugdymas Butkevičienė Irena 4a
Pradinis ugdymas Šidlauskienė Milda 4b
Pradinis ugdymas Semionovienė Nijolė 4c
Pradinis ugdymas Damkauskienė Jolita 4d
Pradinis ugdymas Vengalienė Stefa 4e
Pradinis ugdymas Petravičienė Zita 4f
Muzika Malikėnienė Rasa 5a
Tikyba Grelecka Kristina 5b
Žmogaus sauga Lyzenko Darja 5c
Lietuvių kalba Razauskienė Milda 5d
Fizika Gamta ir žmogus Stelnionytė Asta 5e
Žmogaus Sauga Puskunigytė Ugnė 6a
Žmogaus Sauga Geografija Pilat Loreta 6b
IT Adomavičienė Sabina 6c
Technologijos Kazlauskytė Raminta 6d
Vokiečių kalba Dobravolskienė Aušra 6e
Dorinis ugdymas/ žmogaus sauga Gadeikienė Jūratė 7a
Matematika Romanovski Tadeuš 7b
Lietuvių kalba ir literatūra Šapalienė Danutė 7c
Istorija Oliškevičienė Virginija 7d
Geografija Petreikienė Rosita 7e
Istorija Vasiliauskienė Renata 8a
Lietuvių kalba ir literatūra Gaidienė Laima 8b
Lietuvių kalba ir literatūra Byraitė-Pekorienė Ingrida 8c
Matematika IT Šarmavičienė Rita 8d
Lietuvių kalba ir literatūra Zorubienė Lijana 8e

 

Prisegti failai: