Aktyvus susirinkimas (vedimo metodika)

Aktyvus susirinkimas (vedimo metodika)

 

Šaltinis: Kjærgaard, E., & Martinėnienė, R. (1998). Penki sveikinimai demokratijai. Vilnius: Garnelis.

Prieš pradedant diskusiją ir mokymą apie mokyklos, kaip organizacijos veiklos vertinimą ir įsivertinimą, seminaro dalyviai suskirstomi (susiskirsto) į grupes (4+1), kiekviena grupė turi išsirinkti sekretorių (juos gali skirti seminaro vadovas). Sekretoriai supažindinami su savo vaidmeniu: diskusijoje jie nedalyvauja, o tik užrašo viską, ką sako grupės dalyviai. Jeigu ko nors nesuprato, gali paklausti, bet turi būti nešališki ir mintį užrašyti taip, kaip buvo sakyta. Be to, sekretoriai turi pasirūpinti, kad kiekvienas dalyvis galėtų pasakyti, ką nori.

Susirinkimas susideda iš keturių dalių. Pirmiausiai dalyviai išsako kritiką, vėliau kalba apie teigiamus dalykus, galiausiai siūlo idėjas ir atrenka tas, kurias reiktų įgyvendinti pirmiausiai.

 

  1. Pirmoji dalis – „Kritika“. Pradedama nuo kritikos, kad žmogus pirmiausiai galėtų nusimesti neigiamų emocijų naštą. Dalyviai išsako visas jų mokyklose, regione kylančias svarbiausias problemas. Šiame etape kiekviena grupė tik įvardina, ką yra užrašę. Seminaro vedėjas užrašo visas pateiktas problemas ant didelio lapo. (15 min.). 
  2. Antroji dalis – „Stiprybės“. Šioje dalyje išsakydami savo stiprybes, įgytą patirtį, sėkmes sprendžiant savo problemą, dalyviai per 10 min. išsako viską, kas, jų nuomone, daroma gerai. Sekretoriai, kaip ir pirma, viską užrašo, o pabaigoje atstovai perskaito grupės mintis. Seminaro vedėjas užrašo ant didelio lapo. (15 min.). 
  3. Trečioji dalis – „Pasiūlymai“. Ji trunka 10 min. Tai žvilgsnis į netolimą ateitį, idėjų metas. Kokias problemas, panaudodami įvardintas stiprybes, gali imtis spręsti ši grupė? Komandos išskiria po du-tris pasiūlymus arba idėjas pagrindinių problemų sprendimui. Atsižvelgiama į visų išvardintas aktualiausias problemas ir visas stiprybes. Po 10 min. grupių atstovams lėtai skaitant pasiūlymus, kiekvienas dalyvis pasižymi labiausiai patikusias idėjas, kokias problemas gali imtis spręsti. (15 min.). 
  4. Ketvirtoji dalis – „Mes tai norime įgyvendinti“. Dalyviai savo atrinktus pasiūlymus perskaito grupėse ir drauge aptaria. Tada kiekviena grupė išrenka dvi-tris geriausias idėjas, kokias problemas gali imtis spręsti šio mokymosi ciklo metu. Šio etapo tikslas – suformuluoti ir numatyti tikslą ir du-tris uždavinius, atsižvelgiant į išsikeltas dvi-tris problemas. Po 20 min. grupės pristato tikslą ir uždavinius.