Susikaupimui

Metodai susikaupimui ir neverbaliniam kontakto užmezgimui

 

  1. Visi stovi ratu. Vienas dalyvis pradeda ploti kokį nors ritmą ir akimis užmezga kontaktą su kitu dalyviu. Šis irgi pradeda ploti ir „mezga” kontaktą dar su kitu dalyviu ir t.t. Kai visi jau ploja vieningą ritmą, tuomet galima paspartinti tempą vis greičiau ir greičiau.

 

  1. Vadovaujantis sako įvairias komandas (pvz., eiti, stoti, ploti, apsisukti, tūpti), o grupė žmonių jas vykdo. Po kurio laiko žaidimas stabdomas ir susitariama dėl komandų reikšmės keitimo (pvz., eiti reikš ploti). Toliau sakomos komandos vis pridedant po vieną pakeitimą.

  1. Rankų atmintis. Pratimas skirtas susikaupimui, labai gero rezultato patirčiai, grupės sujungimui, kūrybinio proceso pasiruošimui

Kiekvienas grupės narys gauna pieštuką (minkštą) ir A3 baltą geros kokybės popieriaus lapą, trintuką.

Vedėjas pasako, kad mūsų rankos turi gerą atmintį. Todėl mūsų patirtys visada yra svarbios. Nereikia kaupti neigiamų patirčių, reikia kurti ir kaupti pozityvias patirtis.  Šis pratimas leis mums suprasti rankų atmintį.

Kiekvienas dalyvis erdvėje susiranda kokį nors jam įdomų objektą: gyvą augalą, ornamento fragmentą, įdomios formos daiktą, kampą, tvoros skylę ar pan. ir atsistoja prie jo. Turi būti pakankamas atstumas tarp dalyvių (kad nesinorėtų kalbėtis ir aptarti). Dalyviai turi gerai įsitaisyti, atsistoti, atsiremti ar atsisėsti, kad galėtų prie pasirinkto objekto pasilikti keletą minučių rimtyje.

Vedėjas skelbia, kad nuo šiol 10 minučių niekas nesikalba, o kiekvienas tiesiog atidžiai žiūri į savo objektą, stebi, kokie kyla jausmai, prisiminimai. Kas benutiktų, visada reikia vėl grįžti prie užduoties – ramiai žiūrėti į objektą, pasistengti su juo užmegzti ryšį (,,prisijaukinti‘‘).

Po 10 minučių vedėjas pakviečia visus prie stalo, paprašo nesikalbėti, duoda ant kartono ar molberto pritvirtintą baltą lapą ir pasako, kad 40 minučių reikia piešti stebėtą objektą ar detalę. Neskubėti, mėgautis tuo, ką darote.Nesistengti laikytis jokių dėsnių, jokių žinomų piešimo taisyklių. Leisti veikti jūsų rankai.

Po 40 min. vedėjas pakviečia visus prie stalo, surenka darbus ir išdalina po kitą baltą lapą. Užriša kiekvienam akis  ir paprašo paliesti popieriaus lapą, kad pajaustų jo kraštus, ribas, tada pasiimtų šalia esantį pieštuką ir nupieštų tą patį, ką ką tik piešė. Fone skamba rami muzika.

Žmonės piešia lygiai 4 minutes.

Po 4 min. sustabdoma. Kiekvienas dalyvis pasiima abu savo darbus, nesikalba.

Vedėjas pakviečia išeiti prieš visus ir pasakyti, ką piešė (l.trupai: kampą, medį, augalą ir t.t.)

Tada vedėjas sako:

– Matote Jono pirmą piešinį ,,Kampas‘‘.

Dalyviai paprastai aikčioja, stebisi, reikia skatinti emocijas, reikia palaikyti plojimais. Viduryje plojimų vadovas pakelia antrąjį paveikslą (jis paprastai būna daug geresnis, įdomesnis negu pirmas). Vėl emocijos, skatiname ir t.t.

Pabaigoje būtinai iškabinama paroda.

Galima organizuoti parodos atidarymą, galima aptarimą su ,,ekspertų‘‘ išvadomis ir t.t, galima rengti statulėlių apdovanojimus ir t.t.