Greitieji pasimatymai

Šis pratimas skirtas suaktyvinti, suartinti grupės narius ir sukurti  palankią darbui atmosferą.

Labai tinka pažinti grupės narius, sužinoti jų nusiteikimą darbui.

 1. Kiekvienas grupės narys nusipiešia apskritimą ir  jame surašo skaičius nuo 1 iki 12 taip, kaip jie surašyti laikrodyje.
 2. Kiekvienas grupės narys turi susidaryti greitų pasimatymų grafiką, susitardamas su kiekvienu grupės nariu, kada susitiks. Ant apskritimo kiekvienos valandos skaičiaus vietoje užrašo vardą žmogaus, su kuriuo susitarė tuo metu susitikti.
 3. Mokytojas skelbia laiką, grupės nariai susėda poromis pagal ,,paskirtą pasimatymą‘‘ ir kalbasi paskelbta tema. Iš pradžių pasakoja vienas, po 2-3 minučių – kitas.  
 4. Vieną minutę abu vienas kitam padėkoja, pasako, kas buvo labai svarbu išgirstoje istorijoje ar pan.

5 Vedėjas skelbia kito pasimatymo pradžią (pagal kokį nors laiką).

 1. Visi dalyviai susėda ratu ir reflektuojama. Refleksijos temą pasako vedėjas. Pvz.: kada laiko neužteko, o kada jo buvo daug? Kaip ištvėrėte?

Susitikimų gali būti ne daugiau kaip 5.

Temos gali būti labai įvairios, svarbu, kad jos būtų atveriančios pokalbiui. Pvz.:

 • Papasakok smagų prisiminimą iš vaikystės
 • Papasakok apie tau mielą giminaitį/draugą/kaimyną
 • Papasakok, kas jums jumyse patinka
 • Pasakyk, ką norėtum savyje keisti ir paprašyk pagalbos
 • Pasakyk, kada buvai susinervinęs/usi ir tiesiog pasiguosk
 • Ką nuveiksi smagaus sau kitą savaitę