Darbuotojai

Mokytojai, pagalbos specialistai, ugdymo aplinkos aprūpinimo darbuotojai (informacija bus atnaujinta iki 10-01)

Vardas Pavardė Dalyko Pavadinimas / Pareigybė El. paštas
1 ADOMAS VASILIAUSKAS Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas – Pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui, Duomenų bazių specialistas ukis@antakalnio.lt
2 AGNĖ MOTIEJŪNĖ Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja agne.maciulyte@antakalnio.lt
3 MILDA RAZAUSKIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas milda.razauskiene@antakalnio.lt
4 Kiemsargis  @antakalnio.lt
5 ALINA SEMIONOVAITĖ Pradinio ugdymo mokytojas alina.semionovaite@antakalnio.lt
6 ANA DAUNORAVIČIENĖ Pradinių klasių mokytojas ana.daunoraviciene@antakalnio.lt
7 ANA POZNIAKOVA Valytoja, rūbininkė ana.pozniakova@antakalnio.lt
8 ANDRA RAMANAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas andra.ramanauskiene@antakalnio.lt
9 ANTANINA ZABEDILINA Valytoja, rūbininkė antanina.zabedilina@antakalnio.lt
10 ARŪNAS KREGŽDĖ Naktinis sargas arunas.kregzde@antakalnio.lt
11 ARVIDAS PAULIUS RAGAUSKAS Naktinis sargas arvydas.ragauskas@antakalnio.lt
12 ASTA KAMARAUSKIENĖ Muzikos mokytojas asta.kamarauskiene@antakalnio.lt
13 ASTA STELNIONYTĖ Fizikos mokytojas asta.stelnionyte@antakalnio.lt
14 AUDRONĖ BUZIENĖ Matematikos mokytojas audrone.buziene@antakalnio.lt
15 AUGUSTAS TARALIS Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} augustas.taralis@antakalnio.lt
16 AUŠRA DOBRAVOLSKIENĖ Vokiečių kalbos mokytojas ausra.dobravolskiene@antakalnio.lt
17 GINTARĖ VAITIEKŪNAITĖ

BIRUTĖ GEDVILAITĖ-JODKO

Choreografijos mokytojas gintare.vaitiekunaite@antakalnio.lt

(laikinai nedirba)

18 BIRUTĖ MANDRIKOVA Mokytoja, Pailgintos dienos grupės mokytoja birute.mandrikova@antakalnio.lt
19 KĘSTENIENĖ RAMUTĖ Pailgintos dienos grupės mokytoja ramute.kesteniene@antakalnio.lt
20 DAIVA NAUJALYTĖ-ERMINIENĖ Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė daiva.erminiene@antakalnio.lt
21 DAIVA TVARONĖ Kūno kultūros mokytojas daiva.tvarone@antakalnio.lt
22 DAIVA VARKALIENĖ Anglų kalbos mokytojas daiva.varkaliene@antakalnio.lt
23 DALIA BALEVIČIŪTĖ Tikybos mokytojas dalia.baleviciute@antakalnio.lt
24 DALIA VALAIKIENĖ Pradinių klasių mokytojas dalia.valaikiene@antakalnio.lt
25 DANGUOLĖ SKURAUSKIENĖ Biologijos mokytojas danguole.skurauskiene@antakalnio.lt
26 DANUTĖ ŠAPALIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas danute.sapaliene@antakalnio.lt
27 DOVILĖ LABANAUSKIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas (laikinai nedirba)
28 DŽERALDA KMIELIAUSKIENĖ Muzikos mokytojas dzeralda.kmieliauskiene@antakalnio.lt
29 EDITA DALIA RAKAUSKAITĖ Dailės mokytojas edita.rakauskaite@antakalnio.lt
30 GELENA BLAŠČINSKIENĖ Valytoja gelena.blascinskiene@antakalnio.lt
31 EDITA SINKEVIČ Socialinė pedagogika edita.sinkevic@antakalnio.lt
32 EDITA SKUPIENĖ Technologijų mokytojas edita.skupiene@antakalnio.lt
33 EGIDIJUS LUKAŠEVIČIUS Technologijų mokytojas egidijus.lukasevicius@antakalnio.lt
34 EGLĖ JUODEIKIENĖ Anglų kalbos mokytojas egle.juodeikiene@antakalnio.lt
35 EGLĖ RIMKUTĖ Bibliotekininkas skaitykla@antakalnio.lt
36 GELENA ŠLAITIUN Valytoja gelena.slaitiun@antakalnio.lt
37 GINTA AZGURIDIENĖ Pradinių klasių mokytojas ginta.azguridiene@antakalnio.lt
38 GINTARĖ DZINDZALIETIENĖ Pradinių klasių mokytojas gintare.dzindzalietiene@antakalnio.lt
39 GINTARĖ KURPIENĖ Anglų kalbos mokytojas gintare.kurpienie@antakalnio.lt
40 GRAŽINA SADAUSKIENĖ Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas – Pradinio ugdymo skyriaus vedėja, Istorijos mokytojas pradinis@antakalnio.lt
41 GRITA RAKAUSKAITĖ Logopedas grita.rakauskaite@antakalnio.lt
42 HERIKAS PRANCKEVIČIUS IKT inžinierius ikt@antakalnio.lt, herikas.pranckevicius@antakalnio.lt
43 IEVA LEMEŠIŪTĖ Specialioji pedagogika ieva.lemesiute@antakalnio.lt
44 IGORIS BARTANOVIČIUS Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} igoris.bartanovicius@antakalnio.lt
45 INGRIDA BYRAITĖ-PEKORIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas ingrida.pekoriene@antakalnio.lt
46 IRENA BUTKEVIČIENĖ Pradinių klasių mokytojas irena.butkeviciene@antakalnio.lt
47 IVONA ANTONEVIČ Anglų kalbos mokytojas ivona.antonevic@antakalnio.lt
48 JOLANTA SABALIAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas jolanta.sabaliauskiene@antakalnio.lt
49 JOLANTA VILKAITĖ-SAMUILIENĖ Pradinių klasių mokytojas (laikinai išvykusi)
50 JOLITA DAMKAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas jolita.damkauskiene@antakalnio.lt
51 JONAS ANDZIULEVIČIUS Apsaugos darbuotojas, jonas.andziulevicius@antakalnio.lt
52 JONAS JONIKA Darbininkas jonas.jonika@antakalnio.lt
53 JONAS LAIVYS Pastatų techninės priežiūros darbininkas jonas.laivys@antakalnio.lt
54 JŪRATĖ DAMBRAUSKIENĖ Informacinių technologijų mokytojas jurate.jankauskaite@antakalnio.lt
55 JŪRATĖ GADEIKIENĖ Etikos mokytojas, Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas, Sekretorė jurate.gadeikiene@antakalnio.lt
56 JŪRATĖ GEDVILIENĖ Anglų kalbos mokytojas jurate.gedviliene@antakalnio.lt
57 JURGA PADŪMYTĖ MATULIAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas jurgita.matuliauskiene@antakalnio.lt
58 JURGITA PARAVINSKIENĖ Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas – Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, Chemijos mokytojas pagrindinis@antakalnio.lt
59 KATAŽINA VOLODKEVIČIENĖ Valytoja, rūbininkė katazina.volodkeviciene@antakalnio.lt
60 KĘSTUTIS BALČIŪNAS Naktinis sargas kestutis.balciunas@antakalnio.lt
61 KRISTINA BIELSKYTĖ Socialinė pedagogika socialine@antakalnio.lt
62 KRISTINA GRELECKA Tikybos mokytojas kristina.grelecka@antakalnio.lt
63 LAIMA GAIDIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas laima.gaidiene@antakalnio.lt
64 Specialusis pedagogas specialiojipedagoge@antakalnio.lt
65 LIJANA ZORUBIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas lijana.zorubiene@antakalnio.lt
66 LORETA PILAT Geografijos mokytojas loreta.pilat@antakalnio.lt
67 LORETA VILKEVIČIENĖ Anglų kalbos mokytojas loreta.vilkeviciene@antakalnio.lt
68 MILDA ŠIDLAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas milda.sidlauskiene@antakalnio.lt
69 NATALIJA JAKOVLEVA Rūbininkė, valytoja natalija.jakovleva@antakalnio.lt
70 NERINGA ČIUKŠIENĖ Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas, Chemijos mokytojas pavaduotoja@antakalnio.lt
71 NIDA CHADZEVIČIENĖ Anglų kalbos mokytojas nida.chadzeviciene@antakalnio.lt
72 NIDA TAMULIONYTĖ-BREBBIA Anglų kalbos mokytojas nida.brebbia@antakalnio.lt
73 NIJOLĖ DUBOVSKIENĖ Chemijos mokytojas nijole.dubovskiene@antakalnio.lt
74 NIJOLĖ GAIDIENĖ Prancūzų kalbos mokytojas nijole.gaidiene@antakalnio.lt
75 NIJOLĖ SEMIONOVIENĖ Pradinių klasių mokytojas nijole.semionoviene@antakalnio.lt
76 OKSANA MARENKOVA Anglų kalbos mokytojas oksana.marenkova@antakalnio.lt
77 OKSANA VELIKORODNOVA Rusų kalbos mokytojas oksana.velikorodnova@antakalnio.lt
78 OLGA PANKO Pradinių klasių mokytojas olga.panko@antakalnio.lt
79 RAMINTA KAZLAUSKYTĖ Technologijų mokytojas raminta.kazlauskyte@antakalnio.lt
80 RAMUNĖ KALCIENĖ Pradinio ugdymo mokytojas ramune.kalciene@antakalnio.lt
81 RASA MALIKĖNIENĖ Muzikos mokytoja rasa.malikeniene@antakalnio.lt
82 RASA STRAZDIENĖ Pradinių klasių mokytojas rasa.strazdiene@antakalnio.lt
83 REGINA ARŠVILAITĖ Pradinių klasių mokytojas regina.savickiene@antakalnio.lt
84 REGINA JURGEVIČ Valytoja regina.jurgevic@antakalnio.lt
85 RENATA VASILIAUSKIENĖ Istorijos mokytojas renata.vasiliauskiene@antakalnio.lt
86 RITA NORKAITIENĖ Pradinių klasių mokytojas rita.norkaitiene@antakalnio.lt
87 RITA ŠARMAVIČIENĖ Informacinių technologijų mokytojas rita.sarmaviciene@antakalnio.lt
88 ROSITA PETREIKIENĖ Geografijos mokytojas rosita.petreikiene@antakalnio.lt
89 RUSNĖ GUŽAUSKAITĖ Mokytojo padėjėjas rusne.guzauskaite@antakalnio.lt
90 RŪTA LIUBINAVIČIENĖ Logopedas ruta.liubinaviciene@antakalnio.lt
91 SABINA ADOMAVIČIENĖ Matematikos mokytojas sabina.adomaviciene@antakalnio.lt
92 SAIMONAS ZAGRAPSKAS Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinieriu saimonas.zagrabskas@antakalnio.lt
93 ŠARŪNAS RAGAUSKAS Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} sarunas.ragauskas@antakalnio.lt
94 SIMONA BALTAKIENĖ Kūno kultūros mokytojas simona.baltakiene@antakalnio.lt
95 SNIEGUOLĖ ŠEDUIKIENĖ Bibliotekos direktorius [vedėjas], Sekretorė, Lietuvių kalbos mokytoja biblioteka@antakalnio.lt
96 STEFA VENGALIENĖ Pradinių klasių mokytojas stefa.vengaliene@antakalnio.lt
97 TADEUŠ ROMANOVSKI Matematikos mokytojas tadeus.romanovski@antakalnio.lt
98 TOMAS JANKŪNAS Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius, Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas, Fizikos mokytojas direktorius@antakalnio.lt
99 VAIDOTAS STORPIRŠTIS Pastatų techninės priežiūros darbininkas vaidotas.storpirstis@antakalnio.lt
100 VALENTINA VIRBALIENĖ Valytoja valentina.virbaliene@antakalnio.lt
101 VERONIKA SUBOTOVIČ Valytoja veronika.subotovic@antakalnio.lt
102 VILIJA IVANAUSKAITĖ-VILIŪNĖ Technologijų mokytojas (laikinai nedirba)
103 VILIJA MARYTĖ SINKEVIČIENĖ Matematikos mokytojas vilija.sinkeviciene@antakalnio.lt
104 VILIJA NARKOVIČIENĖ Choreografijos mokytojas vilija.narkoviciene@antakalnio.lt
105 VILMA RAMUTĖ ZOKIENĖ Technologijų mokytojas vilma.zokiene@antakalnio.lt
106 VIOLETA JONAITYTĖ Pradinių klasių mokytojas violeta.jonaityte@antakalnio.lt
107 VIOLETA KREČIŪTĖ Pradinio ugdymo mokytojas violeta.kreciute@antakalnio.lt
108 VIRGINIJA OLIŠKEVIČIENĖ Istorijos mokytojas virginija.oliskeviciene@antakalnio.lt
109 NATALJA KULAKOVSKAJA Psichologas psichologas@antakalnio.lt
110 VLADA DAUKŠEVIČ Raštinės administratorius, Duomenų bazių specialistas rastine@antakalnio.lt
111 ŽANA BORTKEVIČ Rusų kalbos mokytojas zana.bortkevic@antakalnio.lt
112 ZITA PETRAVIČIENĖ Pradinių klasių mokytojas zita.petraviciene@antakalnio.lt
113 ŽIVILĖ LAURYNAITĖ-URBIENĖ Anglų kalbos mokytojas zivile.laurynaite@antakalnio.lt
114 ŽYDRŪNĖ BUTRIMIENĖ Pradinių klasių mokytojas zydrune.butrimiene@antakalnio.lt
115 ČIANITA LINKUTĖ-VUICIK Mokymo priemonių specialistas cianita.vuicik@antakalnio.lt

 

Prisegti failai:

4 thoughts on “Darbuotojai”

  1. Laba diena. Kai yra remontas visi patiria tam tikrų nemalonumų, tačiau visada galima padėti. Ir džiaugiamės, kad darbuotojai padeda vieni kitiems.

  2. Kaip vienas žmogus gali išvalyti priskirtą plotą, kai nėra vandens. Gaila žiūrėti, kai valytojos turi parsinešti vandeį ir plauti šaltu vandeniu.

  3. Labai ir mes didžiuojamės darbuotojais, kurie rūpinasi ugdymo aplinka ir nuoširdžiai rūpinasi ugdymo aplinkos švara ir sauga:) Ačiū už gražų žodį.

  4. Norėtume atsiliepti šilčiausiais žodžiais apie mūsų visų mylimą jauniausią valytoją. Mergaitė yra labai darbšti ir gabi. Džiaugiamės, kad gražai dirba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.