Darbuotojai

Mokytojai, pagalbos specialistai, ugdymo aplinkos aprūpinimo darbuotojai, mokyklos administracija (informacija tikslinama)

Vardas Pavardė Dalyko Pavadinimas / Pareigybė El. paštas
1 ADOMAS VASILIAUSKAS Padalinio [sekcijos, biuro, poskyrio] vadovas – Pavaduotojas ugdymo aplinkos aprūpinimui, Duomenų bazių specialistas ukis@antakalnio.lt
2 MILDA RAZAUSKIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas milda.razauskiene@antakalnio.lt
3 ALGIRDAS KATKAUSKAS Kiemsargis  algirdas.katkauskas@antakalnio.lt
4 ALINA SEMIONOVAITĖ Pradinio ugdymo mokytojas alina.semionovaite@antakalnio.lt
5 ANA DAUNORAVIČIENĖ Pradinių klasių mokytojas ana.daunoraviciene@antakalnio.lt
6 ANA POZNIAKOVA Valytoja, rūbininkė ana.pozniakova@antakalnio.lt
7 ANDRA RAMANAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas andra.ramanauskiene@antakalnio.lt
8 ANTANINA ZABEDILINA Valytoja, rūbininkė antanina.zabedilina@antakalnio.lt
9 ARŪNAS KREGŽDĖ Naktinis sargas arunas.kregzde@antakalnio.lt
10 ARVIDAS PAULIUS RAGAUSKAS Naktinis sargas arvydas.ragauskas@antakalnio.lt
11 ASTA KAMARAUSKIENĖ Muzikos mokytojas asta.kamarauskiene@antakalnio.lt
12 ASTA STELNIONYTĖ Fizikos mokytojas asta.stelnionyte@antakalnio.lt
13 AUDRONĖ BUZIENĖ Matematikos mokytojas audrone.buziene@antakalnio.lt
14 AUGUSTAS TARALIS Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} augustas.taralis@antakalnio.lt
15 AUŠRA DOBRAVOLSKIENĖ Vokiečių kalbos mokytojas ausra.dobravolskiene@antakalnio.lt
16 GINTARĖ VAITIEKŪNAITĖ

BIRUTĖ GEDVILAITĖ-JODKO

Choreografijos mokytojas gintare.vaitiekunaite@antakalnio.lt

(laikinai nedirba)

17 BIRUTĖ MANDRIKOVA Pradinių klasių mokytoja, Pailgintos dienos grupės mokytoja birute.mandrikova@antakalnio.lt
18 KĘSTENIENĖ RAMUTĖ Pailgintos dienos grupės mokytoja ramute.kesteniene@antakalnio.lt
19 DAIVA NAUJALYTĖ-ERMINIENĖ Neformaliojo ugdymo būrelio vadovė daiva.erminiene@antakalnio.lt
20 DAIVA TVARONĖ Kūno kultūros mokytojas daiva.tvarone@antakalnio.lt
21 DAIVA VARKALIENĖ Anglų kalbos mokytojas daiva.varkaliene@antakalnio.lt
22 DALIA BALEVIČIŪTĖ Tikybos mokytojas dalia.baleviciute@antakalnio.lt
23 DALIA VALAIKIENĖ Pradinių klasių mokytojas dalia.valaikiene@antakalnio.lt
24 DANGUOLĖ SKURAUSKIENĖ Biologijos mokytojas danguole.skurauskiene@antakalnio.lt
25 DANUTĖ ŠAPALIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas danute.sapaliene@antakalnio.lt
26 DARJA LYZENKO Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja neformalus@antakalnio.lt
27 DOVILĖ LABANAUSKIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas (laikinai nedirba)
28 DŽERALDA KMIELIAUSKIENĖ Muzikos mokytojas dzeralda.kmieliauskiene@antakalnio.lt
29 ČIANITA LINKUTĖ-VUICIK Dailės mokytojas cianita.vuicik@antakalnio.lt
30 GELENA BLAŠČINSKIENĖ Valytoja gelena.blascinskiene@antakalnio.lt
31 EDITA SINKEVIČ Socialinė pedagogika edita.sinkevic@antakalnio.lt
32 EDITA SKUPIENĖ Technologijų mokytojas edita.skupiene@antakalnio.lt
33 EGIDIJUS LUKAŠEVIČIUS Technologijų mokytojas egidijus.lukasevicius@antakalnio.lt
34 MANTĖ SURGAUTAITĖ Mokytojo padėjėja mante.surgautaite@antakalnio.lt
35 EGLĖ RIMKUTĖ Bibliotekininkas skaitykla@antakalnio.lt
36 GELENA ŠLAITIUN Valytoja gelena.slaitiun@antakalnio.lt
37 GINTA AZGURIDIENĖ Pradinių klasių mokytojas ginta.azguridiene@antakalnio.lt
38 UGNĖ PUSKUNIGYTĖ Informacinių technologijų mokytoja ir Mokymo priemonių specialistė ugne.puskunigyte@antakalnio.lt
39 GINTARĖ KURPIENĖ Anglų kalbos mokytojas gintare.kurpienie@antakalnio.lt
40 GRAŽINA SADAUSKIENĖ Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas – Pradinio ugdymo skyriaus vedėja, Istorijos mokytojas pradinis@antakalnio.lt
41 GRITA RAKAUSKAITĖ Logopedas grita.rakauskaite@antakalnio.lt
42 HERIKAS PRANCKEVIČIUS IKT inžinierius ikt@antakalnio.lt, herikas.pranckevicius@antakalnio.lt
43 LAURA ŠLIŽIENĖ Specialioji pedagogika laura.sliziene@antakalnio.lt
44 IGORIS BARTANOVIČIUS Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} igoris.bartanovicius@antakalnio.lt
45 INGRIDA BYRAITĖ-PEKORIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas ingrida.pekoriene@antakalnio.lt
46 IRENA BUTKEVIČIENĖ Pradinių klasių mokytojas irena.butkeviciene@antakalnio.lt
47 IVONA ANTONEVIČ Anglų kalbos mokytojas ivona.antonevic@antakalnio.lt
48 JOLANTA SABALIAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas jolanta.sabaliauskiene@antakalnio.lt
49 JOLANTA VILKAITĖ-SAMUILIENĖ Pradinių klasių mokytojas (laikinai išvykusi)
50 JOLITA DAMKAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas jolita.damkauskiene@antakalnio.lt
51 JONAS ANDZIULEVIČIUS Apsaugos darbuotojas, jonas.andziulevicius@antakalnio.lt
52 JONAS JONIKA Darbininkas jonas.jonika@antakalnio.lt
53 GINTARAS MAZARČIUKAS Pastatų techninės priežiūros darbininkas gintaras.mazarciukas@antakalnio.lt
54 JŪRATĖ DAMBRAUSKIENĖ Informacinių technologijų mokytojas jurate.jankauskaite@antakalnio.lt
55 JŪRATĖ GADEIKIENĖ Etikos mokytojas, Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas, Sekretorė jurate.gadeikiene@antakalnio.lt
56 JŪRATĖ GEDVILIENĖ Anglų kalbos mokytojas jurate.gedviliene@antakalnio.lt
57 JURGA PADŪMYTĖ MATULIAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas jurgita.matuliauskiene@antakalnio.lt
58 JURGITA PARAVINSKIENĖ Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas – Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, Chemijos mokytojas pagrindinis@antakalnio.lt
59 KATAŽINA VOLODKEVIČIENĖ Valytoja, rūbininkė katazina.volodkeviciene@antakalnio.lt
60 KĘSTUTIS BALČIŪNAS Naktinis sargas kestutis.balciunas@antakalnio.lt
61  VITALIJUS PAGARIELOVAS Socialinis pedagogas socpedagogas@antakalnio.lt
62 KRISTINA GRELECKA Tikybos mokytojas kristina.grelecka@antakalnio.lt
63 LAIMA GAIDIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas laima.gaidiene@antakalnio.lt
64 LAURA ŠLIŽIENĖ Specialioji pedagogė laura.sliziene@antakalnio.lt
65 LIJANA ZORUBIENĖ Lietuvių kalbos mokytojas lijana.zorubiene@antakalnio.lt
66 LORETA PILAT Geografijos mokytojas loreta.pilat@antakalnio.lt
67 LORETA VILKEVIČIENĖ Anglų kalbos mokytojas loreta.vilkeviciene@antakalnio.lt
68 MILDA ŠIDLAUSKIENĖ Pradinių klasių mokytojas milda.sidlauskiene@antakalnio.lt
69 NATALIJA JAKOVLEVA Rūbininkė, valytoja natalija.jakovleva@antakalnio.lt
70 NERINGA ČIUKŠIENĖ Švietimo padalinio [centro, skyriaus] vadovas, Chemijos mokytojas pavaduotoja@antakalnio.lt
71 NIDA CHADZEVIČIENĖ Anglų kalbos mokytojas nida.chadzeviciene@antakalnio.lt
72 NIDA TAMULIONYTĖ-BREBBIA Anglų kalbos mokytojas nida.brebbia@antakalnio.lt
73 NIJOLĖ DUBOVSKIENĖ Chemijos mokytojas nijole.dubovskiene@antakalnio.lt
74 NIJOLĖ GAIDIENĖ Prancūzų kalbos mokytojas nijole.gaidiene@antakalnio.lt
75 NIJOLĖ SEMIONOVIENĖ Pradinių klasių mokytojas nijole.semionoviene@antakalnio.lt
76 OKSANA MARENKOVA Anglų kalbos mokytojas oksana.marenkova@antakalnio.lt
77 OKSANA VELIKORODNOVA Rusų kalbos mokytojas oksana.velikorodnova@antakalnio.lt
78 OLGA PANKO Pradinių klasių mokytojas olga.panko@antakalnio.lt
79 RAMINTA KAZLAUSKYTĖ Technologijų mokytojas raminta.kazlauskyte@antakalnio.lt
80 GRETA SAKALAUSKAITĖ Laborantė greta.sakalauskaite@antakalnio.lt
81 RASA MALIKĖNIENĖ Muzikos mokytoja rasa.malikeniene@antakalnio.lt
82 RASA STRAZDIENĖ Pradinių klasių mokytojas rasa.strazdiene@antakalnio.lt
83 REGINA ARŠVILAITĖ Pradinių klasių mokytojas regina.savickiene@antakalnio.lt
84 REGINA JURGEVIČ Valytoja regina.jurgevic@antakalnio.lt
85 RENATA VASILIAUSKIENĖ Istorijos mokytojas renata.vasiliauskiene@antakalnio.lt
86 RITA NORKAITIENĖ Pradinių klasių mokytojas rita.norkaitiene@antakalnio.lt
87 RITA ŠARMAVIČIENĖ Informacinių technologijų mokytojas rita.sarmaviciene@antakalnio.lt
88 ROSITA PETREIKIENĖ Geografijos mokytojas rosita.petreikiene@antakalnio.lt
89 RUSNĖ GUŽAUSKAITĖ Mokytojo padėjėjas rusne.guzauskaite@antakalnio.lt
90 RŪTA LIUBINAVIČIENĖ Logopedas ruta.liubinaviciene@antakalnio.lt
91 SABINA ADOMAVIČIENĖ Matematikos mokytojas sabina.adomaviciene@antakalnio.lt
92 SAIMONAS ZAGRAPSKAS Laborantas (apšvietėjas, garsintojas) saimonas.zagrabskas@antakalnio.lt
93 ŠARŪNAS RAGAUSKAS Neformaliojo švietimo mokytojas {sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas} sarunas.ragauskas@antakalnio.lt
94 SIMONA BALTAKIENĖ Kūno kultūros mokytojas simona.baltakiene@antakalnio.lt
95 SNIEGUOLĖ ŠEDUIKIENĖ Bibliotekos direktorius [vedėjas], Sekretorė, Lietuvių kalbos mokytoja biblioteka@antakalnio.lt
96 STEFA VENGALIENĖ Pradinių klasių mokytojas stefa.vengaliene@antakalnio.lt
97 TADEUŠ ROMANOVSKI Matematikos mokytojas tadeus.romanovski@antakalnio.lt
98 TOMAS JANKŪNAS Pagrindinio ar vidurinio ugdymo įstaigos direktorius, Civilinės saugos ir saugaus eismo mokytojas, Fizikos mokytojas direktorius@antakalnio.lt
99 MINVYDAS JUSAITIS Pastatų techninės priežiūros darbininkas minvydas.jusaitis@antakalnio.lt
100 VALENTINA VIRBALIENĖ Valytoja valentina.virbaliene@antakalnio.lt
101 VERONIKA SUBOTOVIČ Valytoja veronika.subotovic@antakalnio.lt
102  ERIKA TAMAŠAUSKAITĖ Mokytojo padėjėja erika.tamasauskaite@antakalnio.lt
103 VILIJA MARYTĖ SINKEVIČIENĖ Matematikos mokytojas vilija.sinkeviciene@antakalnio.lt
104 VILIJA NARKOVIČIENĖ Choreografijos mokytojas vilija.narkoviciene@antakalnio.lt
105  DOLITA LUOTIENĖ Technologijų mokytoja dalita.luotiene@antakalnio.lt
106 VIOLETA JONAITYTĖ Pradinių klasių mokytojas violeta.jonaityte@antakalnio.lt
107 VIOLETA KREČIŪTĖ Pradinio ugdymo mokytojas violeta.kreciute@antakalnio.lt
108 VIRGINIJA OLIŠKEVIČIENĖ Istorijos mokytojas virginija.oliskeviciene@antakalnio.lt
109 NATALJA KULAKOVSKAJA Psichologas psichologas@antakalnio.lt
110 JOLITA KAŠKEVIČIŪTĖ Raštinės administratorius, Duomenų bazių specialistas rastine@antakalnio.lt
111 SVETLANA MARKOVA Rusų kalbos mokytojas svetlana.markova@antakalnio.lt
112 ZITA PETRAVIČIENĖ Pradinių klasių mokytojas zita.petraviciene@antakalnio.lt
113 ŽIVILĖ LAURYNAITĖ-URBIENĖ Anglų kalbos mokytojas zivile.laurynaite@antakalnio.lt
114 ŽYDRŪNĖ BUTRIMIENĖ Pradinių klasių mokytojas zydrune.butrimiene@antakalnio.lt
115 AGNIETĖ KAIRYTĖ Mokytojo padėjėja agniete.kairyte@antakalnio.lt
116 LILIJA UŽŠILAITIENĖ Valytoja lilija.uzsilaitiene@antakalnio.lt
117 GRETA RAUDONYTĖ Psichologė greta.raudonyte@antakalnio.lt

Laisvos darbo vietos >>>.