Istorija

Mokykla pastatyta Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis 1929-1930 metais.

Pastatą projektavo architektas inžinierius Stefanas Zarembskis. Mokykla buvo pavadinta Bendrų pradinių mokyklų rūmais. Ją sudarė dvi pagrindinės mokyklos. Pirmoji – generolo L. Želigovskio berniukų mokykla, antroji – V. Sirokomlės mergaičių mokykla. Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos patalpose buvo įkurta karo ligoninė. 1944-1971 m. pastate veikė 5-oji vidurinė mokykla. 1972 m. įsikūrė Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1973 m. šiame pastate darbą pradėjo pirmoji aštuonmetė mokykla, 1978 m. ji pavadinta Vilniaus 18-ąja vidurine. 1983 m. mokyklos patalpos prasiplėtė III korpuso priestatu. Tais pačiais metais mokykloje įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas. 1990 m. mokyklai perduotas dar vienas pastatas – IV korpusas.

1996 m. mokykla pavadinta Antakalnio vidurine.

2012 m. gegužės 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-1551 reorganizuota į Vilniaus Antakalnio gimnaziją ir Vilniaus Antakalnio progimnaziją. Progimnazija įsteigta gimnazijos ir kaimyninės rusų-lenkų vidurinės mokyklos pastate fiziškai jai nesuteikiant pagal panaudą patalpų. Todėl progimnazija neturi ugdymo aplinkos etatų, o mokiniai bei pedagogai priversti vaikščioti po tris skirtingus pastatus (Antakalnio g. 29, 31 ir 33) ištisus mokslo metus. Nepaisant to mokykla vis tiek sėkmingai didėja ir 2016-09-01 progimnazijoje mokysis per 900 mokinių!

vapNuo 2016-09-01 mūsų progimnazija valdo Antakalnio g. 33  mokyklos pastatą patikėjimo teise, kurio projektinis pajėgumas yra 800 mokinių.  5-8 klasių mokiniai nuo 2016 m. rugsėjo 1 iki 2016 m. spalio 21 dienos vis dar mokosi Antakalnio g. 29 ir 33 pastatuose dėl pavėluotos Minties g. 3 pastato renovacijos.

Nuo 2016-10-24 Vilniaus Antakalnio progimnazijos 900 mokinių mokosi Antakalnio g. 33 pastate. Džiaugiamės, kad naujame pastate įsikurti mums padėjo didžiulis skaičius tėvų savanorių, dalis administracijos, ugdymo bei ugdymo aplinkos darbuotojų, kurie dirbo daugiau nei reikėjo ir 6-7 klasių mokiniai, kurie būdami drąsūs bei atsakingi padėjo sunešioti baldus į klases, pernešė progimnazijos pedagogų sukauptą turtą. Naujame pastate džiaugėmės progimnazijos tėvelių bei rėmėjų dovanomis: suoleliais, paveikslų rėmais piešiniams, servetėlių, muilo ir kt. dozatoriais, džiaugėmės medelyno dovanotomis penkiomis naujomis obelimis, kurios privalės duoti vaisiaus, ąžuolais, kurie įkvėps mokytis bei būti tvariais… Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei, paskyrus finansavimą mokyklos ūkio eksploatavimui ir mokyklinių baldų įgijimui. Progimnazija gavo per 100 000 eurų finansavimą, kurio 80 000 eurų skyrė turtui įsigyti (70 000 eurų baldams, reikalingų 5-8 klasių mokinių ugdymui ir 10 000 eurų pastato eksploatavimui) ir 20 000 eurų – rūbinių remontui. Progimnazijoje tradiciškai stiprinami anglų kalbos, lietuvių, matematikos ir nuo 2017-09-01 Progimnazijos tarybos sprendimu -antrosios užsienio kalbos dalykai.

2017-08-18 prasidėjo vidaus patalpų dalinė renovacija: keičiama elektros instaliacija ir santechnika, nuotekų vamzdynai, kai kur naikinamos pakylos kabinetuose, užstatomos nenaudojamos durys ir pan. Darbų ir prekių vertė per 300 000 eurų. Dėl to laikinai per 1000 mokinių mokosi dvejomis pamainomis.

Mokyklos direktoriai: Joana Sidaugienė (1973-1980), Anatolijus Dziska (1980-1983), Emilijus Šimulionis (1983-1986), Regina Blotnienė (1986-1988), Arūnas Uleckas (1988-1989), Vanda Mažeikienė (1989-1998). Nuo 1998 m. rugsėjo 15 d. mokyklai vadovauja Vita Kirkilienė, kuri toliau darbą tęsia Vilniaus Antakalnio gimnazijoje. Nuo 2012-09-01 Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus pareigas vykdė Gražina Sadauskienė, nuo 2013 m. gegužės 3 d. – Tomas Jankūnas.

Ilgiausiai Antakalnio vidurinės mokyklos bei progimnazijos istorijoje dirbanti mokytoja yra Irena Butkevičienė. Ilgiausiai dirbanti pagalbos specialistė yra logopedė Grita Rakauskaitė. Ilgiausiai dirbanti pavaduotoja-Pradinio ugdymo skyriaus vedėja yra Gražina Sadauskienė. Ilgiausiai dirbantis ugdymo aprūpinimo darbuotojas yra pavaduotojas Adomas Vasiliauskas.

Nuo 2012-09-01 Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokytojų profesinei sąjungai vadovauja mokytoja Nijolė Dubovskienė.

Progimnazijos tarybos pirmininkai: Jurgita Paravinskienė (Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja – 2012-09-01 – 2014-08-31), Paulius Gadonas (tėvų atstovas – 2014-09-01 iki dabar).

Mūsų progimnazija kuriama kaip vaikystės bei smagaus mokymosi mokykla!

Galimybių vaikui – mokykla!

Mokykla, lyg šeima, kur mokymasis yra kasdienio gyvenimo dalis!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow