Pavadavimai

1-8 klasės (neformalieji užsiėmimai – būreliai)

Atostogos  nuo 02-17 iki 02-21

1-4 klasės

Atostogos  nuo 02-17 iki 02-21

5-8 klasės

Atostogos  nuo 02-17 iki 02-21