Pavadavimai

1-8 klasės (neformalieji užsiėmimai – būreliai)

Pavadavimų  nėra

1-4 klasės

Gegužės 27 – gegužės 31 d. pirmadienis-penktadienis

3f  klasės mokytoją  Zitą Petravičienę pavaduoja  Ramutė Kęstenienė.

5-8 klasės

Pavadavimų  nėra