Pavadavimai

1-8 klasės (neformalieji užsiėmimai – būreliai)

D. Naujalytės – Erminienės dailės būrelis nevyksta 01.14 – 01.16

1-4 klasės

Sausio 21 – 25 d., pirmadienis-penktadienis

4 d klasės mokytoją Andrą  Ramanauskienę pavaduoja  Toma Jankevičiūtė.

5-8 klasės

Sausio 18 d., penktadienis

Nėra mokytojų Pavaduoja
Pam. Nr. Klasė Kab. Nr. Mokytojas
M.Razauskienės 2 5e 50 S.Šeduikienė
3 8a 50 N.Gaidienė
4 8a 50 L.Zorubienė
5 8b Eina namo
E.Skupienės 1,2 6c 35 R.Kazlauskytė
4,5 7a 35 R.Kazlauskytė
6,7 6a 35 R.Kazlauskytė
O.Velikorodnovos 1 6a 41 Neina į mokyklą

Prancūzų kalba vyksta

2 6b 41 L.Petružienė
4 5a 41 L.Petružienė
5 5b Eina namo

Prancūzų kalba vyksta

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow