Pavadavimai

5-8 klasės (neformalieji užsiėmimai – būreliai)

Pakeitimų nėra

1-4 klasės

Pakeitimų nėra

5-8 klasės

Lapkričio  13 d., antradienis

Nėra mokytojų Pavaduoja
Pam. Nr. Klasė Kab. Nr. Mokytojas
L.Zorubienės 4 6e 50 G.Zovaitė
  5 6d 57 G.Zovaitė
  6 7e 57 G.Zovaitė
         
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow