Konsultacijos 1-8 klasių mokiniams

Kviečiame susipažinti bei naudotis galimybe konsultuotis, jei nesupratote pamokos turinio, jei ilgai sirgote ar buvote išvykęs ir praleidote kelias pamokas ir dėl to nesupratote pamokos temos.

Nesvarbu, kokioje klasėje esate, pas kurį mokytoją mokotės, konsultuotis galite pas paskirtą mokytoją nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje>>>.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow