2013 metų finansinės ataskaitos ir 2014 metų sąmatos

2014-05-30 Vilniaus Antakalnio progimnazija gavo 2013 metų finansines ataskaitas ir 2014 metų sąmatas. Toks finansų planavimas yra dėl centralizuotos buhalterijos. 2013 metus Vilniaus Antakalnio progimnazija baigė su teigiamu biudžetu. Ugdymo aplinkos biudžetas yra finansuojamas ugdymo aplinkos darbuotojų darbo užmokesčiui, 2200 Lt skirta ryšio išlaidoms, 1100 Lt  2013…

Devyni Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniai nemokamai stovyklaus stovykloje „Lietuvos atgaja“ !

2014 birželio ir liepos mėnesiais vaikai poilsiaus vienoje iš kūrybingiausių Lietuvos stovyklų, poilsiavietėje „Zelva“. Apie šaunią stovyklą galima pasiskaityti internete http://www.latgaja.lt ir jų socialiniame tinklapyje https://www.facebook.com/lietuvos.atgaja.   Mūsų stovyklautojai turėtų kreiptis adresu Antakalnio g. 84a, Vilnius (tel. 268 5844) ir pateikti prašomus dokumentus – http://www.latgaja.lt/stovyklautojo-dokumentai.html. Galbūt tai bus…

Paskirstytos lėšos Vaikų vasaros poilsio programoms! „Džiaukimės drauge“ dieninei meno stovyklai skirtas 800 Lt finansavimas

Stovyklos tikslai: 1. Antakalnio progimnazijos mokiniams organizuoti vasaros programinį užimtumą, surengiant dieninę stovyklą DŽIAUKIMĖS DRAUGE; 2. Sudaryti sąlygas mokinių meninei saviraiškai, pažinimui ir turiningam poilsiui; 3. Skatinti ir propaguoti sveiką gyvenseną, įvairiapusį ugdymą; 4. Plėtoti neformalų muzikinį – meninį ugdymą,…