Paremkite mūsų progimnazijos bendruomenės projektą „Senelių mokykliniai metai“ balsuodami už jį interneto svetainėje!

Antakalnio progimnazija dalyvauja VšĮ Mokyklų tobulinimo centro konkurse „Bendruomeniškiausias mūsų mokyklos renginys". Jame pristatoma tradicinė antrokų seneliams skirta šventė – „Senelių mokykliniai metai".   Kviečiame visus mūsų mokinius, jų tėvelius, senelius, mokytojus, mokyklos draugus ir Antakalnio bendruomenę palaikyti šį projektą.   Susipažinti su…

Mokyklos vizijos pristatymas

    Po išvažiuojamojo mokytojų tarybos posėdžio mokyklos bendruomenei buvo pristatyta progimnazijos vizija: ,,Mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė".    Džiaugėmės proga Rasų, arba Joninių, proga apvainikuoti mūsų mokyklos Rasą ir Joną ąžuolų vainikais. Danutė Šapalienė

Mokyklos vizija – kokia ji?

Antakalnio progimnazijos mokytojai  ankstyvą  birželio 19-os rytą būriavosi mokyklos kieme. Jie nekantraudami laukė autobuso, kuris turėjo nuvežti į paskutinį mokytojų tarybos posėdį. Netradicinė posėdžio aplinka – Ignalinos rajono „Varnakiemio“ sodyba – paskatino mokytojus kūrybiškai pažvelgti į jiems skirtą užduotį – sukurti mokyklos viziją.…

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius paskyrė naują mūsų mokyklos kuratorių

Mūsų mokyklą kuruos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Diana Petkūnienė.  Švietimo skyriaus paskirtis – padėti mokyklai, vykdyti švietimo priežiūrą mieste. Kuratorius  – tai valstybės tarnautojas, su kuriuo galima spręsti netinkamus mūsų mokyklos valdymo…

Kokia „euro“ santrumpa? „Euro“ ar „euras“?

Konsultacijų bankas http://www.vlkk.lt/lit/1094      Kalbos komisijos 2014 m. balandžio 10 d. posėdyje nutarta teikti euro santrumpą – Eur (plg. pavadinimo litas santrumpa – Lt). Prireikus galima vartoti tarptautinį kodą EUR arba simbolį €.        Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati – ct (be taško). Pereinamuoju laikotarpiu, kol…