Logopedas

 Logopedės: metodininkė Rūta Liubinavičienė (ruta.liubinaviciene@antakalnio.lt) ir Grita Rakauskaitė (grita.rakauskaite@antakalnio.lt)

Logopedų funkcijos mokykloje:

  • tiria mokinių kalbėjimą ir kalbą;
  • šalina kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • konsultuoja pedagogus, tėvus bei globėjus dėl mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų būklės bei šalinimo, dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo;
  • padeda nustatyti  mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • ruošia dokumentus mokinius siunčiant į Pedagoginę-psichologinę tarnybą nuodugniam tyrimui;
  • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow