Sutarčių pavyzdžiai

Kviečiame atsisiųti ir namie užpildyti priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją sutartį, kurią prašome pristatyti grupės/klasės auklėtojai ar į progimnazijos raštinę.

Būtina užpildyti ir pasirašyti egzempliorius sutarčių.

Taip pat sutarčių egzempliorius galite užpildyti mūsų progimnazijos raštinėje.

Tik sudarius sutartis mokinys yra priimamas į mokyklą!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow