Sutarčių pavyzdžiai

Kviečiame atsisiųti ir namie užpildyti priėmimo į Vilniaus Antakalnio progimnaziją sutartį, kurią prašome pristatyti grupės/klasės auklėtojai ar į progimnazijos raštinę.

Būtina užpildyti ir pasirašyti egzempliorius sutarčių.

Taip pat sutarčių egzempliorius galite užpildyti mūsų progimnazijos raštinėje.

Tik sudarius sutartis mokinys yra priimamas į mokyklą!