Strateginis planas

Progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2018-03-23 posėdyje ir šiuo metu išsiųstas derinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai .


Pirmajam Progimnazijos strateginiam planui pritarė Vilniaus Antakalnio progimnazijos taryba 2015-01-21 posėdyje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015-03-17 įsakymu Nr. A30-383 ir yra patvirtintas Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-25.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow