Finansavimas

2018 m. gyventojų pajamų mokesčio (2 proc.) skirtos paramos Progimnazijai išlaidų ataskaita. Dėkojame už Jūsų gerumą!

2018 m. skirtos paramos Progimnazijai išlaidų ataskaita


2017 metų sąmatos, progimnazijai pateiktos 2017-05-19 dienai


2017 metų finansinės būklės ataskaita


Kitos finansinės ataskaitos bei sąmatos skelbiamos čia >>>.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow