Tag Archives: Mokytojai

Sausio 25 – Vilniaus miesto 696 gimtadienis!

Penktadienį, sausio 25 dieną, Vilniaus miestas švęs savo simbolinę gimimo dieną.  Kiekvienam mokiniui sausio 25 dieną pirmos pamokos metu dovanojame Vilniaus proginį lipduką. Ta proga tikimės, kad mokytojai pirmos pamokų padovanos įdomią pamoką mokiniams apie Vilnių, o galbūt sudalyvaus mūsų mokyklos

Kviečiame ne tik namuose, bet ir mokykloje taupyti išteklius bei rūšiuoti šiukšles!

Nuo šių mokslo metų dalyvaujame „Darnios mokyklos“ projekte, kurio vienas iš tikslų rūpintis mūsų gamta. Todėl mūsų mokykloje siekiant taupyti ne tik lėšas bet ir tausoti gamtą įsigijome centralizuotą spausdinimo paslaugas, po patalpų remonto turime taupius šviestuvus, kas dieną raginame visą

Pradinių klasių mokiniai dalyvaus TIMSS – tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime

TIMSS – tai tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių. Tyrimą TIMSS organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA. Šio tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų

Lyginamoji 2018 m. 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų pokyčio ataskaitos progimnazijos lygmeniu

Kviečiame susipažinti. Labai svarbu visiems kartu gerinti skaitymo bei rašymo gebėjimai. Tad kviečiame Jus namuose visada stengtis kuo daugiau kalbėtis lietuviškai, skaityti knygas lietuvių kalba, mokyti vaikus atidžiau skaityti sąlygas, mokyti pasitikrinti savo veiksmus, neskubėti su atsakymais. Daugiau apie  Nacionaliniam

Visi mūsų mokiniai bei jų tėvai, mokytojai nemokamai gali naudotis VYTURIO el. knygomis

Kol kas iš 1000 naudotojų naudojasi tik 100 vartotojų. Kviečiame prisijungti! Jei nežinote kaip tai padaryti Jums padės Skaityklos darbuotoja Eglė Rimkutė (skaitykla@antakalnio.lt). Užeikite į skaityklą!!! Vilniaus m. savivaldybė 2019 metams visoms miesto mokykloms užsakė prieigą prie „Vyturio” skaitmeninių knygų

Metodinis leidinys „Formuojamasis vertinimas – mokinio individualiai pažangai skatinti“ 

Šią metodinę priemonę parengti paskatino naujausi švietimo dokumentai, mokslininkų tyrimų išvados apie formuojamojo vertinimo reikšmę mokinių pasiekimams ir įvertinta sėkminga mokyklų patirtis. Leidinio sudarytojos, Šiaulių universiteto mokslininkės prof. dr. Aušra Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė Gaučaitė, kartu su Švietimo ir mokslo

Dėkojame Jums už paramą mūsų mokyklai skiriant 2% GPM paramos lėšas

Dėkojame Jums už paramą mūsų mokyklai skiriant 2% nuo gyventojų pajamų  mokesčio. 2018 m. progimnazijai skyrėte 12243.66 eurų paramos sumą (2017 metais surinkome rekordinę 16365.53 eurų paramą). Kaip naudojama gauta parama progimnazijoje galima susipažinti mūsų interneto svetainės puslapyje >>>. 2019 metais 2

Kiekvieną pirmadienį prieš pamokas vidiniame mokyklos kieme kviečiame dalyvauti vėliavos pakėlimo ceremonijoje

​​Sausio 1 diena yra Lietuvos vėliavos diena. Kiekvienais metais Gedimino pilies bokšte ir prie valstybinių ir savivaldybių įstaigų yra keliama Lietuvos vėliava. 1919 m. sausio 1 d. šalies Trispalvę kaip laisvos Lietuvos ženklą iškėlė Lietuvos savanorių būrys.  20​​19 metais Lietuvos

Pagalbos specialistai dalijasi naudingomis žiniomis

Visiems tėvams teko susidurti su ypatingos kantrybės bei išminties reikalaujančiomis situacijomis ar kaltinti save už neteisingus sprendimus, nesusivaldymo akimirkas. Tačiau tapus mama ar tėčiu žmogiška prigimtis ir žmogiškos klaidos niekur neišnyksta. Pasak knygos „Protingas vaikas“ autorių dr. Danielio J. Siegelio

Vilniaus Antakalnio progimnazija dalyvauja projekte „Išmok jaustis gerai“

Kodėl verta rūpintis pedagogų sveikata ir kaip tai daryti? Kaip paskatinti darbuotojus ugdyti(s) sveikos gyvensenos įgūdžius ir gerinti įstaigos mikroklimatą? To mūsų mokyklos darbuotojai mokysis dalyvaudami projekte „Išmok jaustis gerai“. Tai sveiko gyvenimo įgūdžių projektas, skirtas mokyklų bendruomenėms. Projekto koordinatorė –

Skelbiame praėjusių mokslo metų įsivertinimo duomenis

Mokinių, tėvų ir pedagogų  atliktos apklausos apibendrinimai, parengti Progimnazijos įsivertinimo grupės narių bei aptarti Mokytojų tarybos posėdyje, 2019-01-02. Direktorius Tomas Jankūnas, tel. nr. 8 659 00 712

Sausio mėnesį ugdome kūrybingumo kompetenciją. Mokykimės kartu!

Bendrai apie kompetencijas KŪRYBINGUMO KOMPETENCIJA – lanksčiai, originaliai mąstyti, spręsti problemas, aktyviai, tikslingai ir  noriai veikti.  Nuostatos Gebėjimai Žinios ir supratimas Stebėti pasaulio įvairovę, būti atviram viskam, kas nauja, savita, įdomu. Pasitikėti savo kūrybinėmis galiomis. Dalintis sumanymais, mintimis, jausmais,

Poezijos ir vizualaus meno konkursas „MANO VILNIUS“

BENDROSIOS NUOSTATOS 1323 m. sausio 25 d. kunigaikštis Gediminas iš Vilniaus išsiuntė laišką Vakarų Europos miestų piliečiams, kviesdamas juos atvykti į Lietuvą. Įprasta šį laišką laikyti pirmuoju Vilniaus paminėjimu. Vilniaus savivaldybės įsteigimo data yra gerai žinoma. Tai – 1387 m.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenės renginys „Pasitinkant šv. Kalėdas“

Saugus elgesys vandenyje

Labai svarbu visiems kartu ugdyti vaikų sąmoningumą būti saugiems, todėl kviečiame su mokiniais pasikalbėti kada yra saugu lipti ant ledo, kuris susidaro ant vandens telkinių, kaip elgtis ištikus nelaimei. Jums padės Ugniagesių gelbėtojų mokyklos darbuotojų parengta metodinė medžiaga: Saugus elgesys

Skaitmeninių knygų biblioteka

Mes visi žinome, kad knygų skaitymas turtina vaizduotę, plečia žodyną ir augina asmenybes. Vilniaus miesto savivaldybei finansavus prieigos prie didžiausios skaitmeninių knygų vaikams ir jaunimui bibliotekos www.vyturys.lt įsigijimą, visi galime skaityti ir naudingas, ir reikalingas knygas, todėl rekomenduojame: – registruotis

Kalėdinių istorijų skaitiniai rytais aktų salėje

Tikiuosi šventiškos ir ramios nuotaikos jau beldžiasi į jūsų mintis. Su šiltomis nuotaikomis, ieškant džiaugsmo ramybės ar įkvėpimo, kviečiame pirmadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais kartu su mokiniais ir mokytojais aktų salėje, 15 minučių prieš pamokas, susiburti skaitiniams. Lempučių šviesoje skaitysime B.

Mokinių įsivertinimo įrankiai el. dienyne

 TAMO el. dienyne kiekvieno mėnesio pradžioje bei pabaigoje 1-8 kl. mokiniai gali įsivertinti savo kompetencijas. (1-3 kl. mokiniams būtina mokytojo ar tėvelių pagalba pildant bei paaiškinat kompetencijų vertinimo rodiklius). Šiuo metu vis dar yra aktyvus Asmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis. Naujai yra

Ugdome socialinę kompetenciją. Mokykimės kartu!

Bendrai apie kompetencijas  Socialinė kompetencija Socialinė kompetencija – elgesys ir jo formos, kurias vaikas turi būti įvaldęs, kad galėtų dalyvauti socialiniame gyvenime, prisitaikyti prie skirtingų socialinių kontekstų, reikalavimų (mokykla, šeima, visuomenė), efektyviai ir konstruktyviai spręsti konfliktus. Socialinės kompetencijos ugdymas grindžiamas

Akcija „KNYGŲ KALĖDOS“ jau mūsų progimnazijoje

Net aštuntą kartą akcija „Knygų Kalėdos“ po visą Lietuvą skleidžia žinią – dalinkimės skaitymo šviesa ir dovanokime knygų Lietuvos bibliotekoms. O mūsų progimnazijoje ši akcija vyksta jau septintą kartą ir šiemet kviečiame savo bibliotekai dovanoti naujausias knygas, kurias mes galime

Viena iš inovatyviausių Lietuvos socialinių mokslų mokytojų atrinkta Agnė Motiejūnė!

Mes vis tiek turime inovatyviausią socialinių mokslų mokytoją Agnę. Ir tai užtvirtina mūsų Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokinių senatas. Džiaugiamės, kad mūsų mokytoja pateko tarp inovatyviausių trijų Lietuvos socialinių mokslų mokytojų.  Daugiau – http://www.mokytojuapdovanojimai.lt/naujienos/apdovanoti-inovatyviausi-lietuvos-mokytojai/   SVEIKINAME MOKYTOJĄ AGNĘ!

Penktadienį, 2018-11-23 9:20 – 10:30 val., lankysis tarptautinės mokslinės konferencijos „Švietimo architektūra. Pokyčių iššūkiai“ dalyviai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas ir Vilniaus miesto savivaldybė lapkričio 22–23 dienomis rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Švietimo architektūra. Pokyčių iššūkiai“. Konferencijoje švietimo architektūros tyrimus ir projektavimo patirtis pristato įvairių šalių architektai, edukologai, istorikai, sociologai. Renginys vyksta Vilniaus miesto

Kviečiame teikti siūlymus Vidaus darbo tvarkos taisyklėms

Prašome dokumente rašyti komentarus (prisijungti nėra būtinybės) iki 2018-12-01 (imtinai). Dokumentas bus derinamas su Darbuotojų atstovais bei Progimnazijos taryba ir tada patvirtintas direktoriaus įsakymu. Dokumento projektas komentavimui >>>.

Rytoj trumpinamos pamokos!

Rytoj Vilniaus Antakalnio progimnazijos Profesinės sąjungos atstovai kartu su kitomis miesto mokyklomis rengia ir dalis mokytojų dalyvauja pilietinėje akcijoj – mitinge ​„AR PRESTIŽAS BŪTI MOKYTOJAIS LIETUVOJE?“ prie LR Vyriausybės. Renginio pradžia – 12:30 val. Įvertinant tai, kad būtų užtikrintas ugdymo

Artėjančių švenčių proga gerumo akcija – rūpestis gyvūnais. 5a kviečia Jus prisidėti!

Artėjančių švenčių proga 5a klasės mokiniai kviečia Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenę pasirūpinti gyvūnais, esančiais gyvūnų globos namuose. Gyvūnų globos namams trūkta maisto, dėmesio bei priemonių, kad jie augtų sveiki bei sulauktų savo šeimininkų! Dėžutę, kur galima įdėti maisto ar kitų

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow