Progimnazija pateikė paraišką projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ nemokamoms edukacinėms programoms

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pakvietė šalies mokyklas įsitraukti į projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ veiklas, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes. Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose,…

Antakalniečiai drauge su mūsų progimnazija atšventė Mokytojo dieną

Voratinkliuotą, rugsėjo lašeliais ir lengvais saulės spinduliais  sušildytą  šeštadienio popietę  į  Antakalnio seniūniją susirinko  buvę mokytojai senjorai, svečiai bei puikūs muzikantai, daininkai. Mokytojo dienai paminėti skirtą  renginį pradėjo Vilniaus Antakalnio progimnazijos „Linelio“ kanklininkės Lidija  bei Urtė ir jų mokytoja Džeralda Kmieliauskienė,…