Category Archives: Žinios

Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas per el. sistemą bus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

Šiuo metu vyksta e. sistemos testavimas, artimiausiu metu bus atnaujintas Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas bei koreguojami ugdymo įstaigų aptarnavimo teritorijų žemėlapiai. Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019/2020 mokslo metams vasario mėnesį

Dėkojame Jums už paramą mūsų mokyklai skiriant 2% GPM paramos lėšas

Dėkojame Jums už paramą mūsų mokyklai skiriant 2% nuo gyventojų pajamų  mokesčio. 2018 m. progimnazijai skyrėte 12243.66 eurų paramos sumą (2017 metais surinkome rekordinę 16365.53 eurų paramą). Kaip naudojama gauta parama progimnazijoje galima susipažinti mūsų interneto svetainės puslapyje >>>. 2019 metais 2

Vadovaujantis Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2017-2019 m.m. ugdymo planais, jei oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 klasių mokiniai

Esant atitinkamai  temperatūrai, progimnazijoje aukščiau nurodytų klasių mokiniams pamokos  yra neorganizuojamos, todėl tėvų (globėjų) prašome savo mokinus palikti namuose. Kai skirtingose Vilniaus miesto vietovėse vidutinė temperatūra yra -20 (o skirtingose vietose tarp -17 iki -20 bei mažiau) ar -25 (tarp -22 iki -25 bei žemiau), vesti ar nevesti mokinius į

Maloni staigmena 😊

Sausio 3-ąją dieną grįžtančius po žiemos atostogų mokinius, jų tėvelius ir mokytojus  I aukšto fojė pasitiko ne kas kitas, o tikrų tikriausias Kalėdų Senelis su maišu saldainių. Nei vienas neliko nepastebėtas: visi buvo šiltai sutikti, pakalbinti ir pakviesti išsitraukti iš

1-8 klasių I pusmečio konsultacijose su mokytojais dalyvavo daugiau nei 100 proc. užsiregistravusių mokinių tėvai

Į konsultacijas užsiregistravo 381 tėvai, o atvyko 412. Dalis 1-4 klasių mokytojų jau turėjo individualius susitikimus su tėvais ir mokiniais kitomis dienomis.  Tik kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais aptarti mokymosi sėkmių bei iššūkių. Tėveliai

Sveikinimai Jums artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga!

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Mažųjų diktantas“

Gruodžio 5 d. VGTU inžinerijos licėjuje vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Mažųjų diktantas“ II etapas.  Dalyvavo – 159 dalyviai iš 81 Vilniaus mokyklos. I vietą laimėjo 3 c klasės mokinė Nikolė Šližytė (mokytoja Nijolė Semionovienė). III vietą

Mokinių įsivertinimo įrankiai el. dienyne

 TAMO el. dienyne kiekvieno mėnesio pradžioje bei pabaigoje 1-8 kl. mokiniai gali įsivertinti savo kompetencijas. (1-3 kl. mokiniams būtina mokytojo ar tėvelių pagalba pildant bei paaiškinat kompetencijų vertinimo rodiklius). Šiuo metu vis dar yra aktyvus Asmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis. Naujai yra

Draugo diena! Būkime draugais!Penktadienį, 2018-11-23 9:20 – 10:30 val., lankysis tarptautinės mokslinės konferencijos „Švietimo architektūra. Pokyčių iššūkiai“ dalyviai

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultetas ir Vilniaus miesto savivaldybė lapkričio 22–23 dienomis rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Švietimo architektūra. Pokyčių iššūkiai“. Konferencijoje švietimo architektūros tyrimus ir projektavimo patirtis pristato įvairių šalių architektai, edukologai, istorikai, sociologai. Renginys vyksta Vilniaus miesto

Kviečiame teikti siūlymus Vidaus darbo tvarkos taisyklėms

Prašome dokumente rašyti komentarus (prisijungti nėra būtinybės) iki 2018-12-01 (imtinai). Dokumentas bus derinamas su Darbuotojų atstovais bei Progimnazijos taryba ir tada patvirtintas direktoriaus įsakymu. Dokumento projektas komentavimui >>>.

Nacionalinis loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas 3-4 klasių mokiniams

Nacionalinis egzaminų centras gruodžio 3 d.  organizuoja Nacionalinį loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą. Šiuo konkursu siekiama propaguoti, ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.  Užduotis bus atliekama kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas. Užduotis

Keli patarimai mokiniams kaip rašyti rašinį

Žemiau pateikiame kelis variantus kaip rašyti rašinį. Visų patarimų nebūtina laikytis. Pasirink tuos, kurie tau tinkamiausi. Vertink patarimus kritiškai:) I. Kaip rašyti rašinį? Pasiruošimas Aktualumas: pamąsto ir pasižymi, kuo jiems svarbi rašinio tema? (Jei nusprendžia, kad tema nesvarbi, nutaria, kad neturės ką veikti

Mirusiųjų atminimo diena – Vėlinės – Ilgės

Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji aplanko mirusiuosius kapuose, uždega žvakutes, manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius. Vėlines lietuviai šventė nuo senovės. Tai dar pagoniška šventė. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau

Dėmesio šie daiktai skubiai ieško savo šeimininkų!

Nuotraukose pavaizduoti daiktai yra labai nelaimingi, nes jų šeimininkai pamiršo ar pametė juos dar šiais mokslo metais. Nors daiktai džiaugiasi, kad jų yra gausi šeimyna :), kita vertus, jie labai liūdi, nes jaučiasi niekam nereikalingi 🙁 . Jei nuotraukose pažinsite,

Pradinukai jau verčia pirmuosius kultūros paso puslapius

Šiais mokslo metais kultūros paso paslaugos teikiamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, siekiant skatinti ir plėtoti jų domėjimąsi įvairiomis kultūros ir meno veiklos formomis. 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. kiekvienam pradinukui skiriami 5 eurai. Spalio 25 d. 1-2 klasių mokiniai stebės

Sveikinimas tarptautine mokytojo dienos proga!

Šokių studija „Atspindys” dovanoja rudenines improvizacijas savo mokytojams!

Pagarbiai, Vilija Narkovičienė

Skelbiame 5-8 klasių pamokų tvarkaraštį!

Pamokų laiką ir tvarkaraštį galima rasti čia >>>. Jis dar gali būti tikslinamas! Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Jurgita Paravinskienė, pagrindinis@antakalnio.lt

Su Mokslo ir žinių diena Jus visus, kad pamokos ne prasidėtų bei nesibaigtų su skambučiu, kaip geras kino filmas!

Dėkoju visiems už gražią nuotaiką, gėlėtas šypsenas, puošnius rūbus bei buvimą kartu. Šventė buvo lyg kinas, kuris vieniems labai patiko, kitiems tik patiko, o tretiems gal ir nelabai! O tai ir yra gyvenimas, pamokos bei kinas. … Kelias į mokyklą,

Mokslo metų pradžios šventė vyks Rugsėjo 3-čią dieną, o kol kas mokykloje vyksta remontai!

Likus mėnesiui iki mokslo metų pabaigos Vilniaus Antakalnio progimnazijoje pagal grafiką vykstą vidaus remonto darbai. Nors darbininkai pastate darbus pradėjo anksčiau (mokykla tam buvo pasiruošusi nuo birželio 4 dienos), nei buvo parengtas ir pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 2018 m. birželio

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su VšĮ „Gatvės gyvos“ išleido interaktyvų žemėlapį  „Vilnius vaikams“ 

Specialiai sukurtas maršrutas yra sudarytas iš 15 netipinių lankytinų vietų, apie kurias net ir retas suaugęs daug žino: drambliukų, ant nugaros laikančių šachmatų lentą skulptūra, 1931 m. potvynio žyma ant bibliotekos sienos, šimtametės meškiukų figūros ant parduotuvės fasado ir kt.

Informacija pirmokų tėvams

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2018-2019 m.m. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais. I pusmetis  2018-09-01  –  2019-01-31 II pusmetis  2019-02-01  –  2019-06-07 Atostogos  Rudens 2018-10-29 2018-11-02 Žiemos (Kalėdų) Žiemos 2018-12-27 2019-02-18 2019-01-02 2019-02-22 Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 Vasaros 2019-06-10 2019-08-30 Pamokų laikas 

Gražios, prasmingos ir kūrybingos vasaros!

Baigėsi mokslo metai ir galime pasidžiaugti pamokomis, kurios prasideda ir baigiasi ne tik su skambučiu ar įėjimu į mokyklą, bet ir vyksta kiekvieną dieną, valandą ir minutę gyvenant ir augant kartu. Pagaliau šiais mokslo mes turime savo namus – mokyklą.

Į Vilniaus Antakalnio progimnaziją kviečiamų mokytis mokinių sąrašas

     Į pirmas klases priimti mokiniai MOK-29609 MOK-16544 MOK-25796 MOK-25292 MOK-26337 MOK-18419 MOK-25788 MOK-28900 MOK-25246 MOK-24976 MOK-19354 MOK-23319 MOK-18586 MOK-23683 MOK-19478 MOK-19499 MOK-18197 MOK-24252 MOK-24468 MOK-18962 MOK-21852 MOK-24765 MOK-18343 MOK-19807 MOK-19494 MOK-19611 MOK-24796 MOK-18252 MOK-26946 MOK-19585 MOK-21204 MOK-22222 MOK-23564

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow