Devyni Vilniaus Antakalnio progimnazijos mokiniai nemokamai stovyklaus stovykloje „Lietuvos atgaja“ !

2014 birželio ir liepos mėnesiais vaikai poilsiaus vienoje iš kūrybingiausių Lietuvos stovyklų, poilsiavietėje „Zelva“. Apie šaunią stovyklą galima pasiskaityti internete http://www.latgaja.lt ir jų socialiniame tinklapyje https://www.facebook.com/lietuvos.atgaja.   Mūsų stovyklautojai turėtų kreiptis adresu Antakalnio g. 84a, Vilnius (tel. 268 5844) ir pateikti prašomus dokumentus – http://www.latgaja.lt/stovyklautojo-dokumentai.html. Galbūt tai bus…

Paskirstytos lėšos Vaikų vasaros poilsio programoms! „Džiaukimės drauge“ dieninei meno stovyklai skirtas 800 Lt finansavimas

Stovyklos tikslai: 1. Antakalnio progimnazijos mokiniams organizuoti vasaros programinį užimtumą, surengiant dieninę stovyklą DŽIAUKIMĖS DRAUGE; 2. Sudaryti sąlygas mokinių meninei saviraiškai, pažinimui ir turiningam poilsiui; 3. Skatinti ir propaguoti sveiką gyvenseną, įvairiapusį ugdymą; 4. Plėtoti neformalų muzikinį – meninį ugdymą,…