Kaip mūsų tėvai atlieka pareigą rūpintis savo vaiku bei laikosi susitarimų mažiausiai kartą per mėnesį prisijungti prie el. dienyno

Pateikiame Jums I ir II trimestro 5-8 klasių statistinius duomenis. Pagal el. dienyno  ir tėvų informavimą tvarkas tėvai privalo kiekvieną mėnesį stebėti mokinio mokymąsi. Visi tėvai turėtų padrąsinti ir padėti savo vaikui mokytis, kartu su mokykla rūpintis jo pasiekimais bei auklėjimu.…