Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2, 4, 6, 8 klasių 2016 metų standarizuotų testų profiliai

Progimnazijos bendri rezultatų duomenys. Kviečiame susipažinti. Dalyvaujame testuose, tikėdami sužinoti kaip mums sekasi ugdyti mokinius: kokie yra mūsų privalumai bei kur dar turime pasitempti. Rezultatus aptarė Metodinės grupės, pagal juos pakoreguoti Ilgalaikių dalykų planai. Daugiau informacijos – http://www.nec.lt/342/

Informacija 2, 4, 6 ir 8 klasių tėveliams kaip perskaityti mokinio šių mokslo metų standartizuotų testų rezultatus

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti (plačiau). Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2, 4, 6 ir 8 klasių…