Iniciatyvių tėvų ir mokytojų priimtų susitarimų su mokyklos vadovais organizuojame tyrimą apie skaitmeninių technologijų panaudojimą mokykloje. Kviečiame Jus dalyvauti!

Atskleiskite skaitmeninį savo mokyklos potencialą Ar jūsų mokykla išnaudoja visas skaitmeninių technologijų galimybes mokymo ir mokymosi srityse? SELFIE – tai nemokama, paprasta naudoti, prie poreikių pritaikoma priemonė, kuria mokykloms padedama išsiaiškinti, kaip joms sekasi mokytis skaitmeniniame amžiuje. Nuorodos į SELFIE klausimus…

Kviečiame tėvelius, kurių vaikai mokosi pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas, dalyvauti tyrime dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo

Siekiant gerinti pagalbos organizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrius ir Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo mokinių tėvų apklausą. Anketa skirta  tėvams, kurių vaikai  mokosi  pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas. Anketa yra anoniminė. Apklausa vyks…