Iniciatyvių tėvų ir mokytojų priimtų susitarimų su mokyklos vadovais organizuojame tyrimą apie skaitmeninių technologijų panaudojimą mokykloje. Kviečiame Jus dalyvauti!

Atskleiskite skaitmeninį savo mokyklos potencialą Ar jūsų mokykla išnaudoja visas skaitmeninių technologijų galimybes mokymo ir mokymosi srityse? SELFIE – tai nemokama, paprasta naudoti, prie poreikių pritaikoma priemonė, kuria mokykloms padedama išsiaiškinti, kaip joms sekasi mokytis skaitmeniniame amžiuje. Nuorodos į SELFIE klausimus…

Kviečiame tėvelius, kurių vaikai mokosi pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas, dalyvauti tyrime dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo

Siekiant gerinti pagalbos organizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrius ir Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo mokinių tėvų apklausą. Anketa skirta  tėvams, kurių vaikai  mokosi  pagal pritaikytas ar individualizuotas bendrąsias programas. Anketa yra anoniminė. Apklausa vyks…

Lyginamoji 2018 m. 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų pokyčio ataskaitos progimnazijos lygmeniu

Kviečiame susipažinti. Labai svarbu visiems kartu gerinti skaitymo bei rašymo gebėjimai. Tad kviečiame Jus namuose visada stengtis kuo daugiau kalbėtis lietuviškai, skaityti knygas lietuvių kalba, mokyti vaikus atidžiau skaityti sąlygas, mokyti pasitikrinti savo veiksmus, neskubėti su atsakymais. Daugiau apie  Nacionaliniam…

Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybos pritarimu 3-4 klasių mokiniai, jų tėvai bus kviečiami dalyvauti Vilniaus universiteto Psichologijos instituto doktorantės Dovilės Šorytės atliekame tyrime apie vaikų elgesį, susijusį su aplinka

Tyrimas skirtas išsiaiškinti, koks vaikų požiūris į gamtos saugojimą, ką jie patys daro ir kokie veiksniai su tuo susiję. Tyrime kviesčiau dalyvauti trečių ir ketvirtų klasių moksleivius bei jų tėvelius. Tyrime dalyvaus mokiniai, kurie turės tėvelių užpildytas sutikimo formas,  kurios parengtos …