Category Archives: Tyrimai

Pradinių klasių mokiniai dalyvaus TIMSS – tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime

TIMSS – tai tarptautinis ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių matematikos ir gamtos mokslų gebėjimų tyrimas, atliekamas daugiau nei 60-yje pasaulio šalių. Tyrimą TIMSS organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA. Šio tyrimo tikslas – analizuoti mokinių matematikos ir gamtos mokslų

Lyginamoji 2018 m. 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų pokyčio ataskaitos progimnazijos lygmeniu

Kviečiame susipažinti. Labai svarbu visiems kartu gerinti skaitymo bei rašymo gebėjimai. Tad kviečiame Jus namuose visada stengtis kuo daugiau kalbėtis lietuviškai, skaityti knygas lietuvių kalba, mokyti vaikus atidžiau skaityti sąlygas, mokyti pasitikrinti savo veiksmus, neskubėti su atsakymais. Daugiau apie  Nacionaliniam

Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybos pritarimu 3-4 klasių mokiniai, jų tėvai bus kviečiami dalyvauti Vilniaus universiteto Psichologijos instituto doktorantės Dovilės Šorytės atliekame tyrime apie vaikų elgesį, susijusį su aplinka

Tyrimas skirtas išsiaiškinti, koks vaikų požiūris į gamtos saugojimą, ką jie patys daro ir kokie veiksniai su tuo susiję. Tyrime kviesčiau dalyvauti trečių ir ketvirtų klasių moksleivius bei jų tėvelius. Tyrime dalyvaus mokiniai, kurie turės tėvelių užpildytas sutikimo formas,  kurios parengtos 

Skelbiame praėjusių mokslo metų įsivertinimo duomenis

Mokinių, tėvų ir pedagogų  atliktos apklausos apibendrinimai, parengti Progimnazijos įsivertinimo grupės narių bei aptarti Mokytojų tarybos posėdyje, 2019-01-02. Direktorius Tomas Jankūnas, tel. nr. 8 659 00 712

Progimnazijos emblema 2018. Kviečiame balsuoti!

Minint modernios Lietuvos šimtmetį, parengę naują strateginį planą, kuriuo kuriame gerą mokyklą ir ​„…augdami kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė“ nusprendėme atnaujinti mokyklos emblemą. Jums parinkome devynis skirtingo stiliaus mūsų mokinių sukurtų emblemų eskizus.

Vilniaus Antakalnio 2018 metų apdovanojimai

Įkeliama…

1-8 klasių II pusmečio konsultacijose su mokytojais dalyvavo 95 proc. užsiregistravusių mokinių tėvai

Į konsultacijas užsiregistravo 220 tėvai, o atvyko 211. Dalis 1-4 klasių mokytojų jau turėjo individualius susitikimus su tėvais ir mokiniais, todėl dienos konsultacijose jų buvo nedaug. Kai kurie tėvai atvyko kartu su savo vaikais – mūsų progimnazistais aptarti mokymosi sėkmių

Pusmečio mokymosi rezultatai mokinių akimis

I pusmečio mokymosi pasiekimai

1-4 klasės Mokinių skaičius – 549 Klasių skaičius – 23 Mokosi labai gerai (aukštesnysis) – 168 Mokosi gerai (pagrindinis) – 282 Mokosi patenkinamai – 99 Mokosi nepatenkinamai – 0 Praleista pamokų – 16 695 Nepateisinta – 0 Pažangumas – 100%

Mūsų mokiniai kviečiami pateikti nuomonę apie mokymosi rezultatus

Įkeliama…

Išorės vertinimo išvados: dešimt progimnazijos stiprybių bei penki progimnazijos iššūkiai!

 Geros mokyklos rodikliai >>>. 25 rodiklių sistema >>> 4 mokyklos veiklos sritims: Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba.  

Skelbiame 2016-2017 m.m. 8 klasių mokinių perėjimą mokytis į I gimnazines (9) klases kitose mokykloseProgimnazijos 7 – 8 klasių mokiniai (jei bus tėvelių sutikimas) dalyvaus tyrime apie mokesčių sistemą

Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedra, bendradarbiaudama su Valstybine mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, atlieka tyrimą, kurio tikslas – ištirti įvairaus amžiaus vaikų žinias apie valstybės mokesčių sistemą, taip pat sukurti priemones, padėsiančias pagilinti vaikų žinias bei formuoti atsakingą ir

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ vykdo apklausą dėl „Tėvelių stotelė“ /„Kiss and Ride“ vietų. Kviečiame dalyvauti!

Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ atsakinga už Vilniaus miesto viešąjį transportą, jo organizavimą, automobilių parkavimą, miesto eismo reguliavimą bei dviračių infrastruktūros vystymą mieste. Siekdami užtikrinti saugų ir patogų vaikų privežimą ir išlaipinimą prie 60-ies švietimo įstaigų Vilniaus mieste, 2017 metais įrengėme

Progimnazijos šeštų klasių mokiniai dalyvaus tyrime „Vaikai ir jų privatumas internete“

Bendrovė „Telia“, nevyriausybinė organizacija „Vaikų linija“ bei Suomijoje veikiančios organizacijos „Gelbėkit vaikus“ ir „Kantar TNS“ vykdo tyrimą „Vaikai ir jų privatumas internete“, kurio tikslas – suprasti, ką vaikai šiuo metu žino apie skaitmeninį privatumą ir koks jų požiūris į jį.

Skelbiame projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ tyrimo ataskaitą

Kviečiame susipažinti bei teikti siūlymus, kaip ją galime įgyvendinti. Projektą progimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Čiukšienė – pavaduotoja@antakalnio.lt „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokytoja – Agnė Motiejūnė (geografijos ir neformalaus ugdymo mokytoja). „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mentorė –

2016-2017 mokslo metų tėvų, mokinių ir pedagogų įsivertinimo duomenys. Kviečiame susipažinti!

Skelbiame I pusmečio rezultus

Mokinių bendras pažangumas – 100 %. Praėjusiai metais, I pusm. – 100  % Mokymo/si kokybė – 76 %. Praėjusiai metais, I pusm. – 79,9 % Iš viso 1-4 klasėse per I pusmetį praleistos 15 623, nepateisintos 293 pamokos.   Praėjusiai metais, I pusm. praleistos 10 768,

5-8 klasių mokinių apklausa po I trimestro apie jų mokymosi rezultatus

Apklausoje dalyvauja – Mokiniai: 424, 1. Ar Tu esi patenkintas I trimestro rezultatais? Taip, esu labai patenkintas! 40.38% (21/52) Iš dalies esu patenkintas. 44.23% (23/52) Nei patenkintas, nei nepatenkintas. 9.62% (5/52) Nepatenkintas. 5.77% (3/52) Labai nepatenkintas. 0% (0/52) 2. Kaip

Skelbiame 2016 metų standartizuotų testų rezultatus

Švietimo politika. Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir vieta bendrojo ugdymo sistemoje

Pagrindiniai nagrinėjami klausimai: Kas lėmė mokyklų tinklo pertvarką ir naujų tipų mokyklų atsiradimą? Kokia progimnazijų ir pagrindinių mokyklų paskirtis ir dermė su kitais mokyklų tipais? Kaip reiškiasi progimnazijų ir pagrindinių mokyklų veiklos efektyvumas? Kaip mokiniai jaučiasi skirtingo tipo mokyklose? Su

Skelbiame 2016-04 atlikto kokybinio vertinimo apibendrintus duomenis

Apklausos „Dėl spintelių poreikio Antakalnio g. 33 mokykloje“ rezultatai

Viso dalyvavo: 5.03% (135/2682) Apklausoje dalyvauja – Mokiniai: 1014, Tėvai (Globėjai): 1668, 1. Atsakė: Mokinys 16.3% (22/135) Mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas 0.74% (1/135) Tėvų atstovas 84.44% (114/135) 1. Atsakymo varianto balsų pasiskirstymas: Mokiniai: 81.82% (18/22) Tėvai (Globėjai): 18.18% (4/22)

Mokinių tėvų apklausa apie alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo prevenciją

Tam, kad vaikai augtų sveiki, laimingi ir galėtų įveikti iškylančius sunkumus, labai svarbus tėvų vaidmuo. Ypač tėvų vaidmuo svarbus, kai kalbame apie vaikų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją. Siekdamas išsiaiškinti, kokios informacijos ir įgūdžių trūksta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, kokiose

Kviečiame susipažinti su PIRLS-2016 tyrimo rezultatais, kuriame dalyvavo mūsų mokykla

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow