Nauja mokinių lankomumo tvarka supaprastino pamokų pateisinimą ir pranešimą, bet sugriežtino atsakomybę už mokinių mokymąsi dėl ko ir veikia mokykla!

Vilniaus Antakalnio progimnazijos tarybai pritarus, po mokinių žiemos atostogų įsigaliojo nauja pamokų lankomumo tvarka. Prašome Jūsų atidžiai susipažinti. Keletas esminių punktų: 1. Pamokas teisina tėvai žinutėmis el. dienynu klasių vadovams; 2. Mokinys bet kuriuo atveju (nepriklausomai nuo praleidimo priežasties) privalo…

Mieli vilniečiai, bendrojo ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėveliai!

Vilniaus miesto savivaldybė labai džiaugiasi, kad vis daugiau Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaigų kartu su maitinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis palaiko iniciatyvą ugdyti vaikų finansinį raštingumą ir ieško galimybių užtikrinti atsiskaitymą negrynaisiais pinigais mokyklų valgyklose. Suprantame, kad atsiskaitymas negrynaisiais pinigais mokyklos…

Dėmesio mokyklos paramos teikėjams! Informuojame Jus, kad pasikeitė prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams pateikimo tvarka

Nuo 2020 m. sausio 1 d. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS). Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai Prašymai  nebus  nagrinėjami. Prašymus gyventojai (ar jų atstovai) per EDS galės pateikti ne tik…

Skelbiame Vilniaus Antakalnio progimnazijos direktoriaus Tomo Jankūno 2019 metų veiklos ataskaitos bei 2020 metų veiklos užduočių dokumento projektą.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos pateikimo, įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir…

Vilniaus miesto tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa apie vaikų vasaros poilsio stovyklas. Kviečiame dalyvauti!

Vilniaus miesto savivaldybės 2019-2023 švietimo politikos gairėse numatytas principas švietimo politikos sprendimus grįsti duomenimis. Šiuo metu planuojama atnaujinti vaikų vasaros poilsio programų konkurso nuostatus. Tėvų išsakytos nuomonės ir poreikiai padės labiau suprasti, kaip šį procesą mato tėveliai. Nuoroda į Tėvų (globėjų,…