Netradicinė pamoka šeštų klasių mokiniams „Krentanti žvaigždė“

Šiuo metu šeštų klasių mokiniai labai aktyviai Gamtos ir žmogaus pamokose nagrinėja kosmoso platybes, susipažįsta ir atranda naujus dalykus Visatoje. Norėdami paįvairinti jų pamokas, pasinaudoję Kultūros paso lėšomis, pasikvietėme į mokyklą Simą Šatkauską, ilgametį astronomijos entuziastą, praktiką, publikuojantį astronominių stebėjimų…

„Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ projektas

Vilniaus Antakalnio progimnazija dalyvauja „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) projekte.  Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos: Gamtos…

Informacija būsimiems penktokams

Mokslo metų pradžia             2019-09-01 Mokslo metų pabaiga             2020-08-31 Ugdymo proceso pradžia       2019-09-02 Ugdymo proceso pabaiga      2020-06-23   Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais I pusmetis                   2019-09-01      2020-01-31 II pusmetis                 2020-02-03      2020-06-23…