Informacija būsimiems penktokams

Mokslo metų pradžia             2019-09-01 Mokslo metų pabaiga             2020-08-31 Ugdymo proceso pradžia       2019-09-02 Ugdymo proceso pabaiga      2020-06-23   Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais I pusmetis                   2019-09-01      2020-01-31 II pusmetis                 2020-02-03      2020-06-23…

Krikščioniškasis dramos teatro būrelis apdovanotas diplomu

Vilniaus Antakalnio progimnazijos krikščioniškasis dramos teatro būrelis kartu su jų  mokytoja Kristina Grelecka gegužės 17 dieną Keistuolių teatre dalyvavo konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai“.  Mokiniai konkursui pateikė tris nuotraukas. Viena nuotrauka buvo apdovanota  nominacija už  geriausiai panaudotą erdvinę…

Mūsų progimnazijos atstovai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“

Balandžio 10 dieną Vilniaus universitetas kartu su „Saulės“ gimnazija  pakvietė  gamtos mokslų mokytojus, mokyklų vadovus, mokinius ir jų tėvus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“, kuri vyko Gyvybės mokslų centre. Konferencijoje pranešimus skaitė Olandijos, Vokietijos ir Lietuvos…

Antakalnio progimnazijos moksleiviai dalyvauja 2018-2019 m. m. NMPP

Vilniaus miesto savivaldybė teikė paraišką Nacionaliniam egzaminų centrui dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP).  NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio,…