20150327_121153
Teatro diena paskelbta švente XI-ajame Tarptautinio teatro instituto kongrese, vykusiame Vienoje, patvirtinus UNESCO. Šventė minima nuo 1962 metų.

Lietuva drąsiai gali didžiuotis prieš kitas šalis, kaip turinti profesionalių teatrų, kurių pasirodymai  pripažinti ir pasauliniuose teatrų festivaliuose.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos teatro studijos „Juokdarys“ mokiniai  kovo 27 dieną minėjo teatro dieną. Teatro vadovė Aušra Grendaitė stengiasi mokinius supažindinti ne tik su aktoriaus specialybe, bet ir su  teatru – didele kūrybine organizacija. Mokiniai dažnai lanko spektaklius, juos aptaria, patys rodo savo sukurtus spektaklius. Šiais metais tarptautinės teatro dienos proga teatro studijos „Juokdarys“ vyriausių mokinių grupė vyko į Lietuvos kino ir teatro muziejų ir dalyvavo edukacinėje programoje „Jei aš būčiau scenografu“. Čia jaunieji aktoriai  buvo supažindinti su teatro dailininko- scenografo profesija,  jos ypatumais. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę kurti personažą pats. Vėliau visi kūriniai buvo sujungti į vieną sceną. Mokiniai išbandė ir mini teatro prožektorių galimybes, diskutavo, kalbėjosi, aptarė atliktus darbus.

Tos dienos popietę Antakalnio progimnazijoje vyko diskusija, kaip teatras ugdo jauną asmenybę, ar teatro užsiėmimai padeda mokiniui susikurti aukštesnę mokymosi motyvaciją, ar išmoksta mokiniai geriau ir sėkmingiau mokytis?

Diskusijoje dalyvavę  mokytojai šiltai atsiliepė apie Aušros Grendaitės darbą ir jos ugdomus mokinius. Mokytoja Virginija Oliškevičienė pabrėžė, kad mokinai  kūrybingesni, jie atviriau kalba, jie kuria, aktyviai dalyvauja sprendimų priėmime ir pamokose imasi sudėtingesnių užduočių.

„Teatras ne tik saviraiškos galimybė, bet ir galimybė ugdyti bendražmogiškąsias vertybes, ugdyti mokinių emocinį intelektą, plėsti vaiko asmeninę komforto zoną. Tokie vaikai yra drąsesni patys spręsti iškilusias problemas, nebijo bendradarbiauti“ – kalbėjo diskusijoje direktoriaus pavaduotoja Neringa Čiukšienė.

Teatro vadovė Aušra Grendaitė dalinosi savo darbo džiaugsmais, planais ir sunkumais.

„Visas mano gyvenimas teatras ir vaikai. Svajoju, kad sąlygos (patalpų prasme) kiek pagerėtų, kad rastųsi galimybė artimiau bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad galėtume kurti bendrus projektus ar integruotas pamokas“ – kalbėjo Aušra. Diskusijoje dalyvavo  režisierė, ilgametė teatrinio meno pedagogė Angelė Šakalienė. Ponia Angelė pasidalino savo įžvalgomis apie teatrinio meno paskirtį, apie būtinybę mokiniams duoti sceninio meno patirtis, jie gali būti ugdomi ir kaip žiūrovai, nebūtinai kaip scenos žmonės. Labai svarbu sudaryti mokiniams galimybę išgyventi sėkmę, pažinti save, skaityti kitokius kūrinius, bendrauti prasmingai, kurti savo stilių, nugalėti baimes, pradžiuginti kitus. Teatrinis ugdymas plėtoja moksleivių bendruosius gebėjimus (asmeninius, socialinius ir kt.), padeda išreikšti save, komunikuoti bei įprasminti savo gyvenimą kūrybiniu indėliu. Ugdoma jausmų raiškos kultūra, kritinis mąstymas, turtinama emocinė patirtis, skatinamas asmenybės individualumo ir savarankiškumo atsiskleidimas.

Diskusijos metu buvo išreikšta bendra nuomonė, kad asmuo, gebantis stebėti, išgyventi ir suvokti meno kūrinius, tenkina meninio pažinimo interesą: didinamas jo sąmoningumas, plečiamos pasaulio pažinimo ribos.  Meniniai gebėjimai yra įvairiapusiai, apimantys ne vien intuicijos ir jausmų, bet ir intelekto raišką.

Teatro vadovė vedė atvirą užsiėmimą „Kontaktas“. Stebėjome nepaprastai įdomius vaikų sukurtus siužetus, matėme gerą mokytojos ryšį su mokiniais, stiprų organizuotumą, susitarimų veikimą, ramius, dirbančius, kūrybingus vaikus ir talentingos mokytojos darbą.

Parengė Neringa Čiukšienė ir Aušra Grendaitė

Prisegti failai: