Progimnazijos mokinio Mokymo sutartyje, kuri  pasirašyta tarp Progimnazijos direktoriaus bei Progimnazijos tėvų, numatyta, kad tėvai „… kasdien  domėtųsi vaiko ugdymosi rezultatais. Mažiausiai kartą per savaitę nuo rugsėjo 1 d. iki pamokų pabaigos prisijungtų tėvų vardu (suteiktu Progimnazijos) ir peržiūrėtų el. dienyną, jei reikia, pateiktų prašomą informaciją ar reaguotų į pranešimus“. 

Peržiūrėję 2015 m. kovo 1-15 d. tėvų prisijungimo prie el. dienyno duomenis, nustatėme, kiek mūsų mokyklos tėvai jungiasi prie el. dienyno bei stebi ugdymo rezultatus. Per stebėtą laikotarpį tėvai turėjo būti prisijungę mažiausiai du kartus. Skirtingose klasėse tėvų el. dienyno naudojimo aktyvumas skiriasi. Pateikiame 1-4 ir 5-8 kl. tėvų prisijungimo duomenų diagramas. Sveikiname aktyviausias 8a, 7b, 6a, 3b ir 3a klases. Prašome visų tėvų bendradarbiauti bei aktyviau domėtis vaiko pasiekimais, padėti jiems mokytis kartu, kaip tai daro dauguma mūsų progimnazijos tėvų! Kalbėkimės bei ieškokime sprendimų kartu. Primename, kad jei tėvai neturi galimybės jungtis prie el. dienyno, privalo pateikti prašymą direktoriui, kad kas mėnesį ar dažniau, sutartu būdu bei laiku, per klasės auklėtoją gautų popierines el. dienyno ataskaitas. Šiuo metu iš 823 mokinių jos yra teikiamos 3 šeimoms.

1-4 klases

 

5-8 klases