padėka2Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos tarybos vardu dėkoju Vilniaus Antakalnio progimnazijai už atliktą milžinišką ir svarbų Lietuvai darbą – paskatinimą domėtis savo valstybės istorija, už nepriklausomybės svarbos suvokimą ir vertybinių nuostatų puoselėjimą. Ačiū, kad Jums svarbi Lietuva…

Šiek tiek statistikos:
Su mumis kartu užduotį atliko daugiau kaip 30000 Lietuvos piliečių ir pasaulio lietuvių iš 9 šalių.
Tikiuosi, kad su Jūsų svarbia ir reikalinga pagalba bei veikla konkursas taps tradiciniu ir įdomiu. Kitais metais bandysime konkursą organizuoti 3 etapais, siekdami išsiaiškinti žiniukus, žynius ir žinovus.

Žaneta Vaškevičienė

LIMA Tarybos pirmininkė