20150222_124921Džiaugiamės, kad Vilniaus Antakalnio progimnazijoje kuriasi dar vienas LJKS skautų ir skaučių skyrius. Tikimės, kad mokyklos vadovybė palaikys šią gražią progimnazistų ugdymo skautiška veikla iniciatyvą. O mokytojams Simonai ir Egidijui užteks kantrybės ir ryžto mokyti jauną žmogų mylėti DIEVĄ, didžiuotis TĖVYNE ir padėti ARTIMUI.

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga /LJKS/ yra pasaulinės YMCA/Young Men‘s Christian Association / organizacijos dalis. YMCA buvo įkurta Anglijoje 1844 metais. Jos įkūrėjas – seras Džordžas Viljamsas (George Williams, 1821 – 1905) subūrė jaunus žmones (pradžioje tik vaikinus), kad sunkiomis ekonominėmis sąlygomis jie padėtų vieni kitiems išgyventi: susirastų darbą, pramoktų amato, bendraudami su artimais dvasinių vertybių žmonėmis, praturtintų savo sielą, o lavindami protą ir kūną įdomiai ir turiningai praleistų laisvalaikį. Greitai YMCA organizacija išpopuliarėjo visame pasaulyje.


20150222_131334
20150222_140412 20150222_141301 20150222_151025 dc47b21718
Pagrindinės jos veiklos sritys buvo darbas bendruomenėse, profesinis mokymas, lyderių rengimas, sportas, stovyklavimas, savanorių veikla. Atsiradus skautams, šis judėjimas tapo ir YMCA veiklos dalimi, kadangi atitiko pagrindinį organizacijos tikslą – lavinti dvasią, protą ir kūną – tai simbolizuoja ir organizacijos ženklas – raudonas trikampis. Šiuo metu YMCA – viena didžiausių jaunimo organizacijų pasaulyje, vienijanti apie 30 mln. narių daugiau nei iš 100 šalių.

Lietuvoje Švedijos YMCA iniciatyva organizacija pradėjo kurtis 1994 metais, oficialiai LJKS įregistruota 1996 m. Dabar LJKS centrai yra Vilniuje, Elektrėnuose, Traupyje (Anykščių r.), Palangoje, Leliūnuose (Utenos r.). Veiklos sritys – muzikiniai projektai : Ten Sing (muzikinis ugdymas), Gospel (chorinė programa ), moterų (YWCA) veikla, įvairios stovyklos, tarptautiniai jaunų vadovų mokymų, mainų projektai (ERAZMUS+), LJKS skautų ir skaučių veikla.

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautės ir skautai (LJKS SS) – viena jauniausių skautiškų organizacijų Lietuvoje, derinanti prieškario Lietuvos skautų tradicijas su YMCA tradicijomis.

LJKS SS uniforma yra tokia kaip ir Lietuvos skautų sąjungos, panaši skilčių ir draugovių organizacinė struktūra, tik LJKS SS kaklaraiščiai ir uniformų skydeliai yra puošiami YMCA skiriamaisias ženklais, Rengiamos bendros programos su Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos skautijos Visagino skyriumi, Jūrų skautais, studentų skautų korporacija ,,Vytis“. Kasmet vyksta LJKS SS tarptautinė stovyklą ,,Miško vaikai’’. Kita darbo kryptis – tarptautinė skautiška veikla. LJKS SS – YMCA Europos skautų grupės ESG/ – European Scout Group nariai, kasmet dalyvauja ESG susitikimuose, kur dalijasi patirtimi, sužino apie renginius, aptariami bendri projektai. Nuolat bendraujama su Švedijos, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos (Kaliningrado sr.) YMCA skautais: dalyvaujama bendrose stovyklose, seminaruose ir kursuose, žygiuose. Ši veikla labai praplečia skautų akiratį, skatina mokytis kalbų, pažinti kitų šalių kultūrą, deramai pristatyti savąją, padeda turiningai praleisti laiką, susipažinti su įdomiais žmonėmis ir susirasti naujų draugų. Bet svarbiausia – LJKS SS griežtai laikosi visų skautų ir skaučių įstatų ir augina šaunius skautus ir skautes, sąžiningai tarnaujančius Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Vilniuje stipriausia LJKS SS grupė, vadovaujama mokytojos Nijolės Stundžytės. veikia ATEITIES vid. mokykloje, Čia š.m. vasario 22 dieną buvo paminėtas lordo Baden- Povelio – pasaulio skautų organizacijos įkūrėjo gimtadienis. Šioje šventėje, kitaip dar vadinama ,,Skautų Susimąstymo diena’’ buvo pakviesta dalyvavauti ir besikurianti Antakalnio progimnazijos skautų grupė.

Atvykę į Vilniaus ATEITIES mokyklos LJKS SS būklą progimnazistai, vadovaujami mokytojų Simonos Baltakienės ir Egidijaus Lukaševičiaus pirmiausia buvo supažindinti su organizacijos istorija, veikla, struktūra, pristatyti skautiški renginiai ir tarptautinės programos. Vėliau LJKS jaunieji vadovai padėjo suformuoti būsimų Antakalnio progimnazijos skautų ir skaučių LOKIO skiltį : sugalvoti šūkį, pasigaminti skautišką gairelę, pamokė elgesio rikiuotėje. Naujoji LOKIO skiltis buvo pakviesta dalyvauti iškilmingoje skautų Susimąstymo dienos LJKS SS GABIJOS draugovės rikiuotėje, o išrinktas skilties vadas Martynas Džiugelis   kartu su kitais vadovais raportavo apie pasirengimą tarnauti DIEVUI  TĖVYNEI ir ARTIMUI.  Lordo Baden Povelio šventei skirtoje rikiuotėje dalyvavo ir susirinkusius skautiškai pasveikino LJKS vadovas Algirdas Čiukšys.

Po iškilmingo renginio vyko skautų užsiėmimai gamtoje – visi dalyviai šalia esančiame Jeruzalės miške praktiškai išbandė lordo Baden Povelio sukurtą žaidimą, primenantį karo veiksmus Afrikos Mafekingo mieste tarp anglų ir būrų:

Visi dalyvaujantys buvo suskirstyti į tris komandas: skautus, būrus ir „Gydantį personalą“. Skautai parengia sveikinimo laišką  Baden – Poweliui, bet jį išsiųsti galima tik iš Mafekingo miesto pašto skyriaus, kurį saugo būrų kariai. Skautai išrenka vieną narį iš savo komandos, kuris turi tikrąjį sveikinimą. Grupelėmis ar po vieną, skautai bando nusigauti iki pašto skyriaus, o būrai juos gaudo ir mėgina sutrukdyti. Pagavę skautą, būrai gali jį apieškoti – jei suranda „tikrąjį sveikinimą“ – laimi misiją. Būrų sugautas skautas nebegali judėti ir priverstas stovėti vietoje, kol atvyksta „gydantis personalas“ – žmonės, kurie gali juos „pagydyti“ – leisti vėl judėti. „Gydantis personalas“ galėjo duoti skautui vaistų : užduoti klausimą iš skautybės istorijos, paprašyti padainuoti skautišką dainą ar parodyti skautiškų susitarimo ženklų. Atsakius teisingai, skautas galėjo judėti ir toliau vykdyti savo misiją. Šį kartą skautams pavyko nunešti laišką iki pašto skyriaus ir jie laimėjo. Nugalėjusi komanda gavo prizą.

Algirdas Čiukšys, LJKS vadovas