DSCF9913Projekto „Su knyga per literatūrinį Vilnių“ dalyviai kartu su lietuvių kalbos mokytoja V. Skiauteriene kovo 2 dieną  lankėsi Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejuje „Lituanistikos židinys“.

Edukacinės pamokos metu susipažinome su archyviniais dokumentais, kalbininkų asmeniniais daiktais, kita autentiška intriguojančia medžiaga; įvairiomis kalbotyros sritimis: kalbos istorija, dialektologija, leksikografija, raštijos istorija, terminologija, dabartine vartosena, lietuvių gestų kalba, kalbų kontaktų tyrimais ir kt. Turėjome galimybę žaisti unikaliais kalbos žaislais (eksponatais), kurie leidžia kalbą liesti rankomis, taip pat žaisti kompiuterinius kalbos žaidimus, tarmių karaokę, skaityti patrauklias kompiuterines knygas.

Labiausiai patiko unikalūs kalbos žaidimai, kurie mums leido pažvelgti į  lietuvių kalbą kitu žvilgsniu,  kad lietuvių kalba yra viena iš seniausių indoeuropiečių kalbų. Susipažinome su didžiausiu, net dvidešimties tomų „Lietuvių kalbos žodynu“, kuris buvo rašytas šimtmetį.  Žodyne pateikiama pusė milijono aprašytų žodžių, bet dar pusė milijono terminų ir naujažodžių nepateko. Vadinasi, lietuvių kalboje yra apie milijoną žodžių!

Daugiausiai emocijų sukėlė ,,Tarmių karaokė‘‘. Iš pradžių klausėmės aukštaičių ir žemaičių tarme skaitomų tekstų. Po to muziejaus vadovė paragino patiems paskaityti dzūkiškai, žemaitiškai ar suvalkietiškai. Beskaitydami supratome, kad tarmės viena nuo kitos skiriasi įvairiais garsais, žodžių formomis ir kitomis ypatybėmis.

Edukacinės pamokos metu ne tik daug sužinojome, bet turėjome galimybę patys viską išbandyti, pažinti. Projekto dalyviai
DSCF9917 DSCF9932 DSCF9940 DSCF9955 (1) DSCF9955 DSCF9957 DSCF9969 DSCF9992DSCF9987