NECTikslas – šalies ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Tyrimo įrankiai: mokyklos mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ sukurti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo) ir rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus naudojami mokinių klausimynai 4 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais. Mokinių klausimynai skirti tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 8 klasei.

Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.

Progimnazija Iki 2015 m. lapkričio 30 d. viešai paskelbs informaciją apie standartizuotų testų pagrindinius apibendrintus rezultatus, surengs pristatymą, diskusiją.

Progimnazijos dalyvavimo tikslas – išlaikyti ugdymo kokybę, nustatyti mokymo spragas bei priežastis. Pagal jas, mokytojai galės tikslinti ilgalaikius ugdymo planus.

2015 M. NAUDOJAMI STANDARTIZUOTI VERTINIMO ĮRANKIAI

Vertinimo įrankiai Testavimo trukmė
4 klasė  
Standartizuotas skaitymo testas 45 min.
Standartizuotas rašymo testas 45 min.
Standartizuotas matematikos testas 45 min.
Standartizuotas pasaulio pažinimo testas 45 min.
4 klasės mokinio klausimynas apie 30 min.
8 klasė  
Standartizuotas skaitymo testas 60 min.
Standartizuotas rašymo testas 60 min.
Standartizuotas matematikos testas 60 min.
Standartizuotas gamtos mokslų testas 60 min.
Standartizuotas socialinių mokslų testas 60 min.
8 klasės mokinio klausimynas apie 30 min.

2014–2015 M. M. STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 

4 klasė

Nurodyto dalyko standartizuotas testas / klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. Balandžio 28 d.
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 29 d. Balandžio 29 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Balandžio 30 d Balandžio 30 d
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 5 d. Gegužės 5 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 6 d.  

8 klasė

Nurodyto dalyko standartizuotas testas / klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė Testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje
SKAITYMAS 60 min. Gegužės 6 d. Gegužės 6 d.
RAŠYMAS 60 min. Gegužės 7 d. Gegužės 7 d.
MATEMATIKA 60 min. Gegužės 12 d. Gegužės 12 d.
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 14 d. Gegužės 14 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 15 d. Gegužės 15 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 15 d.