lithuania_640Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) pirmą kartą organizuoja Nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“, kuris vyks 2015 m. kovo 10 d. (antradienį) 10.00 val. Šiame konkurse  dalyvaus apie 400 Vilniaus Antakalnio progimnazijos 5-8 klasių mokinių.

Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.
Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos partneriai yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos Edukologijos Universiteto Istorijos fakultetas, Lietuvos politologų asociacija, Lietuvos Respublikos Seimo parlamentinė grupė „Už istorinę atmintį ir teisingumą“, Lietuvos Respublikos Seimo Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius, Lietuvos mokinių parlamentas, naujienų portalas „Delfi.lt“, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetas, Vilniaus Universiteto studentų atstovybė.
Prie Konkurso organizavimo ir vykdymo gali prisidėti įvairių Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų bei išeivijos bendruomenių įsteigti vietiniai visuomenės organizaciniai komitetai.
Konkurse gali dalyvauti 5-12 klasių mokiniai, Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai bei išeivija. Jis vyks mokyklose ir vietinių organizacinių komitetų numatytose vietose: skatiname išnaudoti savivaldybių, muziejų ir bibliotekų patalpas. Vilniuje visuomenė bus kviečiama į Nacionalinį muziejų – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai.
Konkurso dalyviams pateikiama užduotis, apimanti visus Lietuvos istorijos laikotarpius. Užduotį sudaro atviri, trumpo atsakymo reikalaujantys, visiems dalyviams vienodi klausimai. Užduoties atlikimui skiriamos 45 minutės.
Dalyvaudami šiame konkurse Vilniaus Antakalnio progimnazijos 5-8 klasių mokiniai prisidės prie renginių, skirtų Nepriklausomybės atkūrimo 25- čiui paminėti.

Socialinių mokslų metodinė grupė