VSTTDžiaugėmės naujais mūsų progimnazijos kaimynais su kuriais aptarėme bendradarbiavimo galimybes. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba švietimo veiklą pradės rengti nuo gegužės mėnesio, kai jų patalpose bus įrengtos edukacinės ekspozicijos. Tarnyba rengia saugomų teritorijų interaktyvią bei daiktinę ekspozicijas su kuriomis galės susipažinti visi lankytojai. O susipažinę, galės aplankyti saugomą teritoriją ir žinoti ką ypatingo joje galima aptikti.

Džiaugėmės, kad mūsų mokiniai turės dar įdomesnes gamtos pamokas kaimynystėje, nes tarnyba įsikūrusi gražioje bei papuoštoje aplinkoje – buvome lyg „vabaliukai“ žalioje vejoje. Nustebome moderniai įrengtomis patalpomis.

Susipažinę su draugiškais kaimynais, sutarėme, kad bendradarbiausime gamtos ugdymo klausimais ir jau kitais mokslo metais mūsų bičiulystė bus sutelkta į įvairiapusiškesnį mokinių ugdymą.

Pasveikinę kaimynus padovanojome gėlę, kad augtų ir žydėtų bei džiugintų mus visus. Juk esame Antakalnio širdyje…

Džiaugėmės mūsų naujais kaimynais, Vilniaus Antakalnio progimnazijos bendruomenės vardu – Tomas J., Neringa Č. ir Gražina S.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos yra institucija, įgyvendinanti valstybės politiką ir strategiją saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo srityje, vykdanti saugomų teritorijų valstybinio valdymo funkcijas, turinti savarankiško asignavimų valdytojo statusą.

  • Pagrindiniai saugomų teritorijų tarnybos uždaviniai:
    Užtikrinti saugomų teritorijų apsaugą ir racionalų jų naudojimą, kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;
  • Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui saugomose teritorijose;
  • Racionaliai panaudoti ES paramą teritorijų apsaugai ir tvarkymui.

Tarnybai pavaldžios valstybinių parkų ir rezervatų direkcijos atsakingos už kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, sąlygų pažintiniam turizmui vystyti sudarymą, ekologinį švietimą 3 valstybiniuose rezervatuose, biosferos rezervate, 4 nacionaliniuose parkuose, 28 regioniniuose parkuose.

Tarnyba ir saugomų teritorijų direkcijos taip pat vykdo valstybinių draustinių bei potencialių Europos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijų tyrimus, inventorizaciją, organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą.