Musu zemeStebėkite aplinką, fotografuokite ar pieškite mūsų žemės augalą (-us) ar gyvūną (-us), gamtos reiškinius ir atneškite nuotrauką (-as) ar piešinį į Progimnazijos raštinę (Antakalnio g. 33, 6 kabinetas) ar Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjai (Antakalnio g. 29, 46A kabinetas) iki 2015-03-​15  dienos.  Pačios geriausios meninės fotografijos ir piešiniai bus skelbiamos internetinėje svetainėje www.antakalnio.lt.

Dalyvavimo kategorijos

Parodoje gali dalyvauti tik mokiniai ir skirstomas į grupes pagal klases:

 • 1–4 klasių mokiniai.
 • 5–8 klasių mokiniai.

Foto nuotraukų ar piešinių temos: 

 • Augintiniai (šunys, katės, jūros kiaulytės…)
 • Naminiai gyvuliai (karvės, avys, arkliai…)
 • Naminiai paukščiai (papūgėlės, vištos, naminės žąsys…)
 • Laukiniai paukščiai (varnėnai, pempės, žvirbliai…)
 • Žvėrys (stirnos, kiškiai, lapės…)
 • Gamtos reiškiniai (žaibas, lietus, sniegas, pavasaris…)

Fotografijos ar piešinys turi turėti:

 1. Pavadinimą
 2. Autoriaus vardą, pavardę
 3. Klasę
 4. Nurodyti temą

Apdovanojimai

Gražiausi mokinių darbai bus išrinkti parodoje, kuri vyks 2015-03-​16 – 20 dienomis dienomis, Antakalnio g. 29 III korpuse. Darbus vertins mokiniai ir mokytojai – parodos dalyviai.

Geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti padėkos raštais.