Vasario 12 d. 7 a klasės mokiniai, lydimi klasės auklėtojos Laimos Gaidienės ir etikos mokytojos Jūratės Gadeikienės, vyko į Seimo kanceliarijos Europos informacijos biurą į edukacinę „Europos pamoką“. Mokiniai įgijo daugiau žinių apie Europos Sąjungos istoriją, apie bendrą Europos Sąjungos valiutą, sužinojo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje aktualijas, su malonumu žiūrėjo nuotaikingus video siužetus. Pamoka vyko pokalbio bei klausimų- atsakymų forma, todėl mokiniai turėjo progos reikšti savo mintis, pademonstruoti turimas žinias. Pasinaudojome puikia galimybe papildyti savo žinių bagažą Europos tema kitokioje, nemokyklinėje, aplinkoje. Gavome ir dovanų: mokiniai išėjo nešini lankstinukais, o mokytojos – naujausiais leidiniais apie Europos Sąjungą.

Etikos mokytoja J4ūratė Gadeikienė