VAP pinigai2014 metais Vilniaus Antakalnio progimnazijos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos banko sąskaitą pasiekė per 27 000 Lt! Palyginus su 2013 metais, kurias gavome 10 000 Lt paramos, tai net 2,7  karto daugiau!

Mokinių vardu dėkojame visiems, kurie tiki mūsų idėjomis bei nori, kad mūsų vaikai augtų saugioje bei kūrybingoje aplinkoje.

Kaip panaudotos praėjusių metų lėšos, galite susipažinti čia >>>.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos  tėvų komiteto aktyvo 2015-01-20 d., Progimnazijos tarybos 2015-01-21 d. sprendimais 2015 metais 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio parama paskirstoma šia tvarka: 3000 Lt skiriama Mokinių senato veiklai, 3000 Lt mokytojų kambario (baldų) atnaujinimui, 10 000 Lt klasių remontams, 10 000 Lt ugdymo bei ūkio priemonėms įsigyti. 

Mokinio krepšelio lėšas, skirtas priemonėms, naudosime 100 proc. Mokykloje mokosi 822 mokiniai (pagal „Mokinio krepšelio“ metodiką 894 mokiniai). Vienam mokiniui valstybė per metus skiria vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms po € 20.27, mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui po € 3.01, IKT diegti ir naudoti po € 5.79. Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti skiriama po  € 5.50 sutartinių mokinių skaičiui. Visas lėšas planuojama panaudoti ugdymo aplinkos gerinimui,  administravimui, ugdymo įvairinimui, kvalifikacijos kėlimui pagal metų veiklos programą.  Progimnazija panaudos šias lėšas eurais:

Vadovėliai ir kitos mokymo priemonės 16,662
Mokinių pažintiniai veiklai ir profesiniam orientavimui 2,474
IKT diegti ir naudoti 4,759
Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti 4,919
Iš viso mokymo reikmėms 28,815

Kaip ir praėjusiai metais, šiais metais Vilniaus Antakalnio progimnazijos  tėvų komiteto aktyvo 2015-01-20 d., Progimnazijos tarybos 2015-01-21 d. sprendimais dabartinėms 1-7 klasės skiriame po € 60 klasės pažintinei veiklai ar ugdymo karjeros veiklai. Šios lėšos naudojamos klasės nuožiūra iki 2015-12-01 dienos.

Ugdymo darbo užmokesčiui mokykla Sodrai bei kitiems mokesčiams metams naudos €795.101 .

Ugdymo aplinkos biudžetas kol kas nėra žinomas.

Direktorius Tomas Jankūnas, direktorius@antakalnio.lt